Ajankohtaista

Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyö käynnistynyt

23.05.2017 // 11:29

Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyö on päässyt hyvään vauhtiin. Opiskelijoiden Liikuntaliiton aloitteesta ja Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen tuella perustettu asiantuntijatyöryhmä piti huhtikuun lopussa järjestäytymiskokouksensa, jossa keskusteltiin laajasti ryhmän tehtävistä ja niiden taustoista.

Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyöryhmä asetti itselleen seuraavat tehtävät:

Korkeakoululiikunnan suositusten täydentäminen:
1) päivittäisen istumisen vähentämistä, ja
2) korkeakouluympäristön liikunnallistamista koskevilla suosituksilla sekä toteuttamisehdotuksilla.
3) Mahdolliset muut päivitykset nykyisiin suosituksiin ja niiden toteuttamisehdotuksiin.

Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyöryhmässä ovat edustettuina laajasti korkeakoulujen liikuntapalveluihin ja -kulttuuriin vaikuttavia toimijoita ja tahoja. Työryhmän puheenjohtajiston muodostavat Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:stä Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso ja Suomen yliopistot UNIFI ry:stä Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä. Työryhmässä on lisäksi edustajat opiskelija- ja liikuntajärjestöistä, korkeakoulujen liikuntatoimista, liikunta- ja terveystieteistä sekä opiskeluterveydenhuollosta. Lisäksi Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus osallistuu työryhmän toiminnan tukemiseen. Työryhmän hallinnointia ja asioiden valmistelua hoidetaan Opiskelijoiden Liikuntaliitossa. (Ks. työryhmän tarkka kokoonpano alta)

Metropolian Innovaatioprojektit (MINNO) -opintojaksolla (helmikuu 2017) eri alojen opiskelijat pohtimassa, miten perinteistä luokkatilaa voisi muuttaa istumisen vähentämistä tukevaksi. (Kuva: Mirka Peththahandi)

Korkeakoululiikunnan suositukset julkaistiin 2011. Suosituksia on hyödynnetty laajasti niin korkeakoulujen liikuntaolosuhteiden kehittämisessä kuin valtionhallinnon tukitoimissa korkeakoululiikuntaan. Suositusten mukaan hyvä ja toimiva korkeakoululiikunta rakentuu tukevalle perustalle, jossa keskeistä on liikunnan ja liikuntapalvelujen strateginen asema korkeakouluyhteisön hyvinvoinnin ja opiskelu- ja työkyvyn edistämisessä. Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystarpeen keskeisin tausta on vahvistunut näyttö liiallisen päivittäisen istumisen terveyshaitoista. Lisäksi fyysisen aktiivisuuden edistäminen voidaan jatkossa ulottaa liikuntatilojen lisäksi myös muuhun korkeakouluympäristöön.

Asiantuntijatyöryhmä pyrkii saamaan työnsä valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Työryhmä toivoo työnsä tueksi mahdollisimman laajaa keskustelua fyysisen aktiivisuuden edistämisestä korkeakouluympäristössä.

Lisätietoja:
Työryhmän puheenjohtajat, koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä, helka-liisa.hentila@oulu.fi ja rehtori Jouko Paaso, jouko.paaso@oamk.fi
Työryhmän sihteeri, korkeakoululiikunnan asiantuntija Jussi Ansala, p.044-7800 214, jussi.ansala@oll.fi

Korkeakoululiikunnan suositukset löytyvät täältä:
www.oll.fi/suositukset

Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyöryhmä 2017

Puheenjohtajat:
Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto & Suomen yliopistot UNIFI ry
Rehtori Jouko Paaso, Oulun ammattikorkeakoulu OAMK & Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene

Työryhmän muut jäsenet:
Liikuntasuunnittelija Teija Hakala, Turun yliopisto / Campus Sport
Liikuntasuunnittelija Saara Hanhela, Opiskelijakunta Savotta / Sykettä – Itä-Suomen korkeakoulujen liikuntapalvelut
Erikoistutkija Pauliina Husu, UKK-Instituutti
Toiminnanjohtaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU
Terveyspalvelupäällikkö Hanna Kari, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS
Asiantuntija Johanna Kujala, Liikkuva koulu -ohjelma, Opetushallitus
Erityisasiantuntija Matleena Livson, Suomen Olympiakomitea
Hallituksen jäsen Jyri Niemi, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
Tutkimuspäällikkö Arto Pesola, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Hallituksen jäsen Jani Sillanpää, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL

Opiskelijoiden Liikuntaliitto etsii osa-aikaista asiantuntijaa viestinnän kehittämisprojektiin

19.05.2017 // 13:13

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio. OLL:n tavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden liikunnan harrastamista ja opiskeluaikaisia liikuntamahdollisuuksia.

Haemme nyt joukkueeseemme osa-aikaista asiantuntijaa viestinnän kehittämisprojektiin 1.8.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Työnkuvaan viestinnän asiantuntijana kuuluu liiton graafisen ilmeen uudistaminen, uusien graafisten pohjien luominen viestinnän tueksi ja verkkosivujen uudistaminen. Viestinnän asiantuntija avustaa myös liiton päivittäisen viestinnän toteuttamisessa.

Tarjoamme sinulle:

 • Mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtävänkuvan opiskelija- ja liikuntajärjestöjen keskiössä.
 • Joustavat työajat sekä innostuneen ja nuorekkaan työyhteisön valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen yhteisellä toimistolla.
 • Määräaikaisen työsopimuksen 1.8-31.12.2017, 22h viikkotyöajalla (60%)
 • Urheilujärjestöjen työehtosopimuksen palkkaluokan C mukaisen palkan (60% * peruspalkka 2153 €/kk + henkilökohtainen palkanosa)

Edellytämme sinulta:

 • Korkeakouluopintoja
 • Hyviä graafisen viestinnän taitoja
 • Kiinnostusta liikuntaan ja liikunnan järjestökenttään
 • Hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa

Arvostamme:

 • Projektiosaamista
 • Aikaisempaa työkokemusta viestinnän tehtävistä
 • Kokemusta järjestötoiminnasta ja/tai opiskelijaliikkeestä
 • Oma-aloitteisuutta
 • Hyviä sosiaalisia taitoja
 • Hyviä tietoteknisiä valmiuksia

OLL korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakemuksia eritaustaisilta ihmisiltä. Tehtävään sovelletaan urheilujärjestöjen työehtosopimusta.

Hakuaika päättyy 30.5. Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen hilkka.poyhonen(a)oll.fi. Hakemuksessa tulee olla liitteenä hakijan ansioluettelo.

Tiedustelut puhelimitse pääsihteeri Hilkka Pöyhönen 044 7800210 tai sähköpostitse hilkka.poyhonen(a)oll.fi.

OLL hakee SELL Student Games 2020 -kisojen järjestäjää

08.05.2017 // 15:52

Taustatietoa SELL-kisoista

SELL Student Games on kansainvälinen korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu urheilufestivaali. Ensimmäiset SELL-kisat järjestettiin jo vuonna 1923. Toisen maailmansodan seurauksena perinne katkesi vuosikymmeniksi kunnes vuonna 1998 aika oli taas kypsä tämän Suomen ja Baltian maiden yhteisen opiskelijaurheilufestivaalin henkiin herättämiselle. Nykyään toukokuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna järjestettävät SELL-kisat ovat avoimet korkeakouluopiskelijoille ympäri maailman, mutta kisojen organisoinnista vastaavat vuorollaan SELL-maat eli Suomi, Viro (Eesti), Latvia ja Liettua. Kisoihin on osallistunut vuosittain yli 1600 osallistujaa noin 15:a eri maasta. Baltian maissa järjestettyihin kisoihin on Suomesta matkustanut yleensä parisen sataa opiskelijaa.

Edelliset Suomessa järjestetyt tapahtumat: vuonna 2016 Tampereella, Tampereen Teknillisen yliopiston opiskelijoiden urheiluseura TurVoKe ry:n järjestämänä, 2012 Espoossa (järjestämisvastuussa AYY/AaltoUS), vuonna 2008 Espoossa (TKY/ Polyteknikkojen Urheiluseura PUS) ja vuonna 2004 Tampereen teknillisellä yliopistolla Hervannassa (TTYY/Teekkareiden urheilu- ja voimailukerho TurVoKe).

SELL-kisojen tavoitteet

–  Järjestää opiskelijoiden oma kansainvälinen monilajitapahtuma, jossa osallistujat, valmentajat, yleisö, kutsuvieraat, tuomarit, vapaaehtoiset ja kisoja järjestävä organisaatio viihtyvät ja saavat positiivisia elämyksiä
– Toteuttaa teknisesti onnistuneet ja laadukkaat kisat
–  Lisätä lajin harrastajia ja liikkujia seuroissa
– Markkinoida opiskelija- ja/tai ylioppilaskuntaa, opiskelijaurheiluseuroja, kaupunkia ja sen korkeakoulua/korkeakouluja sekä yhteistyökumppaneita
–  Lisätä korkeakoululiikunnan tunnettuutta ja näkyvyyttä
–  Lisätä yhteisöllisyyttä ja vähentää liikkumattomuutta

SELL-kisat 2020 Suomessa – hakuaika 8.5.2017-5.10.2017

Vuonna 2020 on jälleen Suomen vuoro isännöidä SELL -kisoja. Opiskelijoiden Liikuntaliitto pyytää kisojen järjestämisestä kiinnostuneita tahoja olemaan yhteydessä OLL:oon. OLL käy alustavien yhteydenottojen pohjalta tarkentavat keskustelut kaikkien kiinnostuksensa ilmaisseiden kanssa.

Hakuasiakirjat lähetetään pyydettäessä. Lähetä pyyntö osoitteeseen: oll@oll.fi.

Lisätietoja antaa koulutus- ja tapahtumakoordinaattori Jenny Söderman:
jenny.soderman(a)oll.fi
+358 44 7800 217

OLL vetoaa hallituksen puoliväliriiheen – laajentakaa Liikkuva Koulu -ohjelma aidosti myös korkeakouluihin!

24.04.2017 // 12:46

OLL vetoaa, että hallituksen puolivälitarkastelussa huomioidaan Liikkuva koulu -ohjelman laajentaminen koko suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Tällä hetkellä ohjelma ei ole virallisesti laajentunut korkea-asteelle ja tähän tulee saada muutos.  Korkeakouluopiskelijat vaativat, että korkea-aste tulee asettaa aidosti samalle viivalle muiden koulutusasteiden kanssa Liikkuva koulu -ohjelman rahoituksesta päätettäessä.

“Tällä hetkellä vain kolmannes korkeakouluopiskelijoista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Lisäksi korkeakouluopiskelijoiden arkeen sisältyy YTHS:n tuoreen terveystutkimuksen mukaan keskimäärin jopa yli 10 tuntia istumista päivittäin. On välttämätöntä, että  Liikkuva koulu -ohjelman rahoitusta kohdistetaan myös korkeakouluopiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen”, linjaa Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Marjukka Mattila.

“Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoi 4.4.2017, että Liikkuva Koulu -ohjelma laajenee myös varhaiskasvatukseen. Tämä on loistava askel kohti liikkumista tukevaa koulutuspolkua. Mikäli ohjelma laajenee myös korkeakouluihin, Suomeen muodostuu maailmanlaajuisesti tarkasteltuna ainutlaatuinen koulutusjärjestelmä, joka kannustaa fyysiseen aktiivisuuteen aina ensimmäisestä tarhapäivästä korkeakoulutuksen loppumetreille saakka”, päättää OLL:n puheenjohtaja Mattila.

 

Marjukka Mattila

Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja

marjukka.mattila@oll.fi

(+358) 44 780 0211

 

 

Video: Kaupunkipyörä voi myös kellua

23.03.2017 // 13:04

Pyöräliitto ja Opiskelijoiden Liikuntaliitto ehdottavat kuntavaaliehdokkaille: kaupunkipyörät Suomen jokaiseen opiskelijakaupunkiin

Ilman kiinteitä asemia toimivat yhteiskäyttöiset pyörät merkitsevät kaupunkipyöräilyn tulevaisuudelle samaa kuin Uber taksialalle. Myös kaupunkien julkisen liikenteen kehityksessä seuraava askel on kelluva kaupunkipyörä (free-floating bike sharing system).

Liikennevirasto julkisti viime viikolla selvityksen neljän suuren kaupungin mahdollisista kaupunkipyöräratkaisuista. Uraauurtava selvitys vahvistaa kaupunkipyörien sopivan erinomaisesti suomalaisiin kaupunkeihin. Oulun, Tampereen, Jyväskylän ja Lahden lisäksi ainakin Kuopio, Turku ja Espoo tutkivat paraikaa kaupunkipyörien hankkimista.

”Hyvien pyöräteiden lisäksi jokaiseen opiskelijakaupunkiin pitää saada kaupunkipyörät”, toteaa Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen.

Kaupunkipyöräverkostot kannattaa rakentaa heti mahdollisimman laajoiksi, jotta ne houkuttelevat käyttäjiä. Liikenneviraston selvityksessä esitetään, että esimerkiksi Tampereen Hervannan ja Oulun Linnanmaan ja Kaukovainion opiskelija-alueet liitettäisiin mahdollisiin kaupunkipyöräverkostoihin vasta myöhemmin. Liittojen mielestä 18–29-vuotiaat ovat aktiivisimpia joukkoliikenteen käyttäjiä eikä heidän käyttämiään alueita kannata jättää kaupunkipyöräjärjestelmien ulkopuolelle.

Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja Pyöräliiton mielestä nyt on aika tuoda kaupunkipyörät kaikkien suomalaisten opiskelijoiden ulottuville. Järjestelmä, jossa kaupunkipyörän löytää älypuhelimella ja sen voi jättää verkoston alueella joustavasti mihin vain, on nykyaikaa.

”Kaupunkipyörät ovat parhaimmillaan julkisen liikenteen osa, joka sekä itsessään että asennemuutoksen myötä sujuvoittaa kaikkien liikkumista”, sanoo OLL:n puheenjohtaja Marjukka Mattila.

 

Katso myös video!
Marjukka Mattila
Puheenjohtaja
Opiskelijoiden Liikuntaliitto

Matti Koistinen
Toiminnanjohtaja
Pyöräliitto

 

Lisätietoja:

Korkeakoululiikunnan asiantuntija Teemu Palkki, OLL: 044-7800214, teemu.palkki@oll.fi
Erityisasiantuntija Martti Tulenheimo, Pyöräliitto: 041-538 9495, martti.tulenheimo@pyoraliitto.fi

OKM myönsi korkeakoululiikuntaan ja sen kehittämiseen lähes 300 000€

27.02.2017 // 08:36

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisille ja alueellisille kehittämishankkeille yhteensä 1 987 000 euroa. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotosta.

Hakemukset jaettiin alle koulu- ja kouluikäisten hankkeisiin, nuoriin aikuisiin ja opiskelijaliikuntaan liittyviin hankkeisiin, työikäisten, erityisryhmien, ikääntyneiden, perheiden ja elämänkulun aikaiseen liikunnan edistämiseen liittyviin hankkeisiin sekä tietopohjahankkeisiin.

Korkeakoululiikuntaan ja sen kehittämiseen liittyville hankkeille myönnettiin avustusta 10  hankkeeseen yhteensä 281 000 euroa, mikä on lähes 50 000€ enemmän kuin vuonna 2016.

Avustusta saivat seuraavat korkeakoululiikuntaan ja sen kehittämiseen liittyvät hankkeet:

 • Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry: Korkeakoululiikunnan suosituksilta piiloon jäävien tärkeiden tekijöiden identifiointi, niiden merkitys ja niihin vaikuttaminen. (40 000€)
 • Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry: Korkeakoululiikunnan barometri 2017 ja Korkeakoululiikunnan suositusten päivitys. Korkeakoululiikunnan suositusten toteutumisen selvittäminen valtakunnallisesti. Vuonna 2011 laadituttujen suositusten päivittäminen. (23 000)
 • Hämeen ammattikorkeakoulu Oy: Digisport. Kehitetään uudenlainen liikuntaa ja teknologiaa yhdistävä toimintamalli eri kampuksille. (14 000€)
 • Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta: Joensuun korkeakoululiikunnan yhtenäistämishanke ”Sykettä Susirajalla”. Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun liikuntapalveluiden yhdistäminen ja kehittäminen. (30 000€)
 • Lahden ammattikorkeakoulu Oy: Liikuttaako. Mallien pilotointi liian vähän liikkuvien liikunnallisen elämäntavan tukemiseen. Opiskelijoiden osallistaminen liikunnan suunnitteluun. Liikunnallisten menetelmien ja luonnon hyödyntäminen opetuksessa. (18 000€)
 • Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta: Tasavertaiset liikuntapalvelut pääkaupunkiseudun AMK:ille. Liikuntapalvelujen kehittäminen ja yhteisen liikuntapalveluorganisaation luominen Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea-ammattikorkeakoulujen välille. (40 000€)
 • Opiskelijan Vaasa ry: Hanke Vaasan korkeakoululiikunnan edistämiseksi ja yhtenäistämiseksi. Kahdeksan koulutusorganisaation yhteishanke opiskelijoiden liikuntapalveluiden kehittämiseksi. (22 000€)
 • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy: Aktiivinen ja iloinen AMK-liikkuja. Seinäjoen ammattikorkeakoulun liikuntapalveluiden kehittäminen. (22 000€)
 • Tampereen ammattikorkeakoulu Oy: Mikä saa mut liikkumaan? Poikkisektoraalisen toimintamallin kehittäminen ja palveluketjun luominen liian vähän liikkuvien opiskelijoiden motivoimiseksi liikuntaan. Arvopohjaisen perehdytyskoulutuksen laatiminen liikuntatuutoreille (opiskelijoita) ja henkilöstölle. (32 000)
 • Turun yliopisto: Turun korkeakoululiikunta – yhteisillä liikuntapalveluilla parempaa opiskelu- ja työhyvinvointia. Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Yrkeshöskolan Novian yhteishanke. (40 000€)

 

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö.

OLL: Korkeakoulujen tila-, sisustus- ja kalusteratkaisujen tuettava opiskelijoiden istumisen vähentämistä!

15.02.2017 // 13:07

Kannanotto. Julkaistu: 15.02.2017 klo 12:45
Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) vaatii korkeakouluja ottamaan tila-, sisustus- ja kalusteratkaisuissa huomioon opiskelijoiden ja koko korkeakouluyhteisön päivittäisen istumisen vähentäminen. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) 13.2. julkaistun Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan korkeakouluopiskelijoille kertyy arkisin päivittäistä istumisaikaa lähes 11 tuntia. Tutkimuksen mukaan vain 16% opiskelijoista istui päivän aikana alle 8 tuntia.

“Tulokset ovat todella hälyttäviä. Liiallisen istumisen on todettu olevan itsenäinen terveysriski. Tällä hetkellä suomalainen korkeakouluympäristö ei kuitenkaan juuri lainkaan tue korkeakouluyhteisön päivittäisen istumisen vähentämistä”, toteaa OLL:n liikuntapolitiikasta vastaava varapuheenjohtaja Otto Takala“Valitettava tosiasia on, että korkeakoulujen opetus- ja muut tilat ovat suunniteltu, rakennettu, sisustettu ja kalustettu lähes poikkeuksetta siten, ettei istumisen tauottaminen tai seisten työskentely ole helppoa ja luontevaa”, jatkaa varapuheenjohtaja Takala.

Ahaa! -tutkimuspalvelun ja OLL:n toteuttaman tutkimuksen mukaan opiskelijat istuvat myös omasta mielestään liikaa, mutta sen vähentäminen korkeakouluympäristössä nähdään vaikeaksi. Mikäli istumisen vähentäminen olisi yksinkertaista, opiskelijat istuisivat mielellään nykyistä vähemmän.

“OLL vaatii ja haastaa korkeakoulut ottamaan tila-, sisustus- ja kalusteratkaisuissa huomioon kansalliset istumisen vähentämiseen tähtäävät suositukset ja periaatteet. Nyt on tämän muutoksen aika. Terve ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö on tavoite, josta ei kannata tinkiä”, päättää OLL:n varapuheenjohtaja Takala

Lisätietoja:
Korkeakoululiikunnan asiantuntija Jussi Ansala, jussi.ansala@oll.fi, 0447800214
Korkeakoululiikunnan asiantuntija Hanne Munter, hanne.munter@oll.fi, 0447800219

 

osmkisat.fi kokoaa kaikki kisat yhteen palveluun

26.01.2017 // 15:12

Opiskelijoiden SM-kisoille on avautunut uusi osmkisat.fi -sivusto, jonka kautta korkeakouluopiskelijat pääsevät ilmoittautumaan suoraan kisoihin ja selaamaan jo ilmoittautuneita osallistujia. Sivuston ja konseptin kehittämistyön myötä tuodaan opiskelijaliikuntaa vahvemmin ja selkeämmin esille myös muille sidosryhmille. Uudistuksen tavoitteena onkin lisätä kisojen kävijämäärää ja tunnettuutta.

Opiskelijoiden Liikuntaliitossa toteutetetun palvelumuotoiluprojektin myötä OSM-tapahtumakonseptia muovattiin asiakaslähtöisempään suuntaan. Samanaikaisesti rakennettiin kisoille yhtenäinen ilmoittautumisjärjestelmä, uudet nettisivut ja visuaalinen ilme.

OSM-kisat loikkaavat uuden digitaalisen palvelun avulla aimo harppauksen eteenpäin. Nyt kisoihin ilmoittautuminen on helpompaa ja opiskelijat pääsevät näkemään kaikki kisat yhdellä vilkaisulla. Palvelua on kehitetty kisojen järjestäjien, osallistujien sekä yksittäisten opiskelijoiden palautteiden avulla ja kehitystyö jatkuu edelleen”, innostuu OLL:n tapahtumista vastaava varapuheenjohtaja Juho Paavola.

osmkisat.fi -palvelun myötä toteutetaan ensimmäistä kertaa matalan kynnyksen keilailun Let´s Bowl -kilpailu. Kilpailuformaattina on 3-5 hengen joukkuekisa: joukkue käy keilaamassa omalla lähihallilla, täyttää tuloslomakkeen ja jättää sen hallille, joka välittää tulokset Suomen Keilailuliittoon. Joulukuun lopussa kolme parasta joukkuetta palkitaan.

Haluamme lisätä matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia ja tuoda OSM-konseptia tutuksi kaikille korkeakouluopiskelijoille. OSM-kisoihin voi osallistua kuka vaan, taitotasoon katsomatta. Tulemme kiinnittämään entistä enemmän huomiota kisojen vastuullisuuteen, kisakokemukseen sekä kestäviin tuotantoratkaisuihin”, kertoo palvelumuotoilusta vastaava koulutus- ja tapahtumakoordinaattori Jenny Söderman.

Yhteydenotot:

Varapuheenjohtaja Juho Paavola
+358 44 7800 215
juho.paavola@oll.fi

Koulutus- ja tapahtumakoordinaattori Jenny Söderman
+358 44 7800 217
jenny.soderman@oll.fi

www.osmkisat.fi
Facebook
Twitter
Instagram

Tilaa opiskelijoiden SM-kisakirje täältä

#osm2017 #osmkisat #servicedesign #digitalization #studentsports #OLLfi

Valtakunnalliset opiskelijoiden SM-kisat edistävät korkeakouluopiskelijoiden terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa sekä opiskelijoiden hyvinvointia tarjoamalla matalan kynnyksen liikuntaa opiskelijayhteisössä sekä tuomalla liikunnan iloa ja hyvää fiilistä. Kisojen järjestäjät, jotka ovat usein opiskelijoita itsekin, saavat arvokasta kokemusta projektinhallinnasta sekä merkityksellistä tekemistä urheilun ja liikunnan parissa.

Sivuston tuotannosta vastasi Oncoden Jani Hyytiäinen ja sivujen visuaalisesta ilmeestä Teemu Perhiö.

Opiskelijat istuvat mielestään liikaa, mutta sen vähentäminen korkeakouluympäristössä on vaikeaa

16.01.2017 // 14:10

Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja Ahaa! -tutkimuspalvelun toteuttaman laadullisen tutkimuksen mukaan opiskelijat kokevat istuvansa liikaa, mutta sen vähentäminen korkeakouluympäristössä nähdään vaikeaksi.

Tampereella toteutetussa tutkimuksessa haastateltiin vähän liikkuvia korkeakouluopiskelijoita heidän liikuntasuhteestaan. Yhtenä osana tutkimusta selvitettiin opiskelijoiden suhtautumista päivittäiseen istumiseen ja sen tauottamiseen, sillä tutkimusten mukaan liiallinen istuminen on itsenäinen terveysriski ja etenkin korkeakouluopiskelijoilla päivittäistä istumista kertyy runsaasti. Korkeakoululiikunnan barometrin (2013) mukaan mediaanikorkeakouluopiskelija istuu päivittäin 9-10 tuntia, mikä on noin tunnin enemmän kuin aikuisväestö yleisesti.

Kaikki haastateltavat suhtautuivat istumiseen, tai sen vähentämisen haasteeseen samalla tavoin. He tiesivät, että pitkäaikainen istuminen ei ole hyväksi ja osa oli huomannut YTHS: n ja Turun yliopiston istumisen vähentämiseen tähtäävän Pylly ylös-kampanjan elementtejä kampuksella. Opiskelijat kokivat, että he istuivat liikaa ja osa kertoi tuntevansa sen kehossaan. He mielellään istuisivat vähemmän, jos se olisi yksinkertaista. Haastatellut eivät kuitenkaan nähneet istumisen vähentämistä mahdollisena. Istumisen tauottaminen julkisesti koettiin sosiaalisesti outona, eikä luennoilla nähty olevan tilaa seistä. Opiskelijoiden mukaan korkeita pöytätasoja ei ole lähes lainkaan ja heistä oli vaikea kuvitellakaan miten seisomiselle suotuisia rakenteita syntyisi. Näyttää siltä, että vaikka istuminen aiheuttaa jo ongelmia, ei keinoja asian muuttamiseen ole paljon tarjolla.

Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastateltavat osallistuivat myös liikemittarin avulla tehtyyn fyysisen aktiivisuuden objektiiviseen mittaukseen. Mittauksen mukaan opiskelijat istuivat mittausjaksolla paljon (61 – 76 % hereillä oloajasta). Vaikka mittauksen tulokset eivät ole yleistettäviä, tukivat ne silti haastateltavien kertomusta runsaasta päivittäisestä istumisesta.

Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä yhtätoista alle terveysliikuntasuosituksen liikkuvaa tamperelaista opiskelijaa Tampereen yliopistosta, Tampereen teknillisessä yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Koko tutkimus on luettavissa täältä:

http://www.oll.fi/wp-content/uploads/2012/09/PIT%C3%84IS-LIIKKUA-ENEMM%C3%84N.pdf

 

Lisätietoja:

Korkeakoululiikunnan asiantuntija Hanne Munter 044 780 0219, hanne.munter@oll.fi

Puheenjohtaja Marjukka Mattila 044 780 0211, marjukka.mattila@oll.fi

OLL:n hallitus järjestäytyi

13.01.2017 // 14:54

 

Screenshot_20170113-130724-2Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) hallitus vuodelle 2017 on järjestäytynyt ensimmäisessä kokouksessaan 13.1.2017. Hallitus on jakanut kullekin hallituksen jäsenelle vastuualueet sekä kummiopiskelijakunnat, -ylioppilaskunnat ja kummijäsenjärjestöt.

Vastuunjako ja yhteystiedot
(suluissa kummiopiskelijakunnat ja -ylioppilaskunnat):

Marjukka Mattila (pj): hallinto, kansainvälisyys, järjestötoiminta, kuntavaalit (OSAKO, Vamok, VYY, JYY, JAMKO, LTKY, Saiko, Metka, HYY, AYY, ASK, SHS, Skåhla).
p. 044 7800 211 marjukka.mattila(at)oll.fi
twitter: @MaryjohnMattila

Juho Paavola (vpj): Tapahtumat ja koulutukset, viestintä, liikuntatuutorointi, yhdenvertaisuus. (LYY, Rotko, Copsa, SAMO, TTYY, TAMKO, TYY, Polamk, Sammakko, TAMY, TUO, Novium, O’Diako).
p. 044 780 0215 juho.paavola(at)oll.fi
twitter: @JuhoKPaavola

Otto Takala (vpj): Liikuntapolitiikka ja -edunvalvonta. (Kamo, ISYY, Poka, Savotta, Kaakko, Tahkon Talli, LAMKO, HAMKO, Laureamko, Helga, Kadettitoverikunta, HUMAKO, SKY).
p. 044 780 0216 otto.takala(at)oll.fi
twitter: @ottotakala

Pekka Petäkoski, hallituksen jäsen Korkeakoululiikuntatoimien verkostot
p. 050 355 5870 paasihteeri.metka(at)gmail.com

Opiskelijoiden Liikuntaliittoa voi seurata sosiaalisen median välityksellä:
Facebook: http://www.facebook.com/opiskelijaliikunta.fi
Twitter: @Liikuntaliitto
Instagram: @Opiskelijoiden_liikuntaliitto
Snapchat: OLLfi

Lisätietoja:
Marjukka Mattila
Puheenjohtaja
Opiskelijoiden Liikuntaliitto
p. 044 7800 211
marjukka.mattila(at)oll.fi