Ajankohtaista

Markku Rantahalvari Opiskelijoiden Liikuntaliiton koulutus- ja tapahtumakoordinaattoriksi

10.01.2018 // 14:01

Markku Rantahalvari on aloittanut Opiskelijoiden Liikuntaliitossa (OLL) koulutus- ja tapahtumakoordinaattorina. Hänen työnkuvaansa kuuluvat muun muassa OLL:n koulutusten ja webinaarien järjestäminen sekä Opiskelijoiden SM-kisoihin ja kansainvälisiin kilpailuihin liittyvä koordinointitehtävät.

Koulutukseltaan Markku Rantahalvari on filosofian maisteri ja hän on aiemmin toiminut esimerkiksi kouluttajana Opettajat ilman rajoja -järjestössä, projektivastaavana Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:ssä ja toiminnanjohtajana pesäpalloseura Puna-Mustissa. Lisäksi hänellä on urheilijataustaa amerikkalaisessa jalkapallossa.   

“Markulla on monipuolinen tausta ja kova osaaminen eri työpaikoista ja -tehtävistä, joten hän tulee varmasti täydentämään hyvin OLL:n työyhteisöä”, toteaa Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtajana vuoden alussa aloittanut Soile Koski-Aho.

“Mahtavaa tehdä paluu korkeakoulumaailmaan ja erityisesti liikunnan pariin. Opiskelijana OSM-kisat olivat vuoden kohokohtia, joten innolla odotan mitä työ “aidan” toisella puolella tuo tullessaan”, kommentoi Rantahalvari uutta tehtäväänsä.

 

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Soile Koski-aho, puh 044 7800 211

Pääsihteeri Elina Havu, puh 050 524 9096

Elina Havu Opiskelijoiden Liikuntaliiton pääsihteerin sijaiseksi

20.11.2017 // 13:05

OLL:n hallitus on valinnut Elina Havun OLL:n pääsihteerin sijaiseksi. Havu on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta ja hän on toiminut laajasti suomalaisella opiskelija-, ammattiyhdistys-, sekä poliittisella järjestökentällä. Työurallaan Havu on toiminut muun muassa Akavan opiskelija-asiamiehenä, työ- ja elinkeinoministeriön hankeasiantuntijana sekä Ensi- ja turvakotien liitossa projektipäällikkönä.

“Toivotamme ilolla Elinan tervetulleeksi joukkoomme edistämään korkeakouluopiskelijoiden liikuntamahdollisuuksia. Hänen taustansa ja osaamisensa tuo liitollemme erinomaiset yhteiskunnalliset verkostot sekä vahvaa edunvalvontaosaamista eduskuntavaalien lähestyessä”, toteaa OLL:n puheenjohtaja Marjukka Mattila.

“Olen todella innoissani tästä mahdollisuudesta lähteä työskentelemään opiskelijoiden paremman hyvinvoinnin ja terveyden puolesta liikunnan keinoin yhdessä OLL:n muiden asiantuntijoiden kanssa,” Havu toteaa.

OLL:n pääsihteeri Hilkka Pöyhönen jää perhevapaalle toimestaan OLL:n pääsihteerinä.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Marjukka Mattila, puh 044 7800 211

Elina Havu, puh 050 524 9096

 

OLL hakee koulutus- ja tapahtumakoordinaattoria

16.11.2017 // 11:16

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio. OLL:n tavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden liikunnan harrastamista ja opiskeluaikaisia liikuntamahdollisuuksia.

Haemme nyt joukkueeseemme KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKOORDINAATTORIA toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. Koulutus- ja tapahtumakoordinaattorina päävastuunasi on OLL:n koulutusten ja webinaarien järjestäminen, Opiskelijoiden SM-kisojen koordinointi, yhteydenpito OSM -kisajärjestäjiin ja lajiliittoihin sekä kansainvälisiin kilpailuihin liittyvät koordinoivat tehtävät (SELL -kisat, Opiskelijoiden EM -kisat, EUSA Games).

Edellytämme hakijoilta korkeakouluopintoja ja kokemusta järjestötoiminnasta. Oma-aloitteisuus, hyvä kirjallinen ilmaisutaito, tietotekniset taidot, esiintymistaito sekä hyvät sosiaaliset taidot ovat työn menestyksekkään hoitamisen kannalta tärkeitä. Arvostamme kokemusta seuratoiminnasta, kilpailutoiminnan organisoimisesta, palvelumuotoilusta ja koulutusten järjestämisestä. Edellytämme hakijoilta matkustusvalmiutta ja englannin kielen taitoa. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Tarjoamme Sinulle kontakteja lajiliittoihin ja OLL:n jäsenkenttään, joustavat työajat ja nuorekkaan työyhteisön valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen yhteisellä toimistolla.

Työsopimus on voimassa toistaiseksi alkaen 2.1.2018 tai sopimuksen mukaan. Työ on kokoaikainen (37,5 h/vk) ja palkka perustuu Urheilujärjestöjä koskevaan työehtosopimukseen (vaativuustaso C).

OLL korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakemuksia eritaustaisilta ihmisiltä.

Hakemukset ansioluetteloineen 28.11.2017 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen (marjukka.mattila(a)oll.fi). Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti heti hakuajan päätyttyä. Haastattelut pidetään viikolla 49.

Tiedusteluihin vastaavat: varapuheenjohtaja Juho Paavola puh. 044 780 0215 / juho.paavola(a)oll.fi sekä Koulutus- ja tapahtumakoordinaattori Jenny Söderman puh. 044 780 0217/jenny.soderman(a)oll.fi.

 

OLL:n liittokokous: Korkeakoululiikunta korkeakoulujen lakisääteiseksi tehtäväksi!

10.11.2017 // 12:42

Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous vaatii, että korkeakoulujen lakisääteiseksi tehtäväksi määritellään korkeakoululiikunnan toteuttaminen korkeakoululiikunnan suositusten mukaisesti. Tällä hallituskaudella toteutetut koulutusleikkaukset eivät saa vaikuttaa enää yhtään opiskelijoiden liikuntapalveluihin. Tämä tarkoittaa sitä, että lakisääteisyyden lisäksi korkeakouluja tulee kannustaa toiminnan kehittämiseen tähän mennessä hyvin toimineen hankerahoituksen kautta.

“Korkeakoululiikunnassa on dilemma. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät korkeakoululiikuntaa kehittävät hankkeet ovat tämän vuosikymmenen aikana merkittävästi kehittäneet opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksia ympäri Suomen, mutta hälyttävän usein korkeakoululiikunta ei ole saanut korkeakouluilta rahoitusta hankkeen myötä tapahtuneen kehityksen jatkorahoittamiseen.” toteaa Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Marjukka Mattila.

“Liikuntapalveluiden kehitystyö ei saa jäädä pelkästään hankkeiden varaan. Nykytilanne on pahimmillaan tarkoittanut sitä, että 1-3 vuotisten hankerahoitusten päätyttyä toimintaa ollaan jouduttu supistamaan tai jopa palaamaan lähtötilanteeseen. Tällainen palveluiden tason jojottelu ei ole reilua opiskelijoille eikä liikuntapalveluiden työntekijöille.” säestää liiton puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittu Soile Koski-Aho.

Liikuntapalveluihin panostaminen on ajankohtaista myös siksi, että Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreessa korkeakouluvisiossa linjataan, että 50 prosenttia kaikista nuorista suorittaa tulevaisuudessa korkeakoulututkinnon. Kun korkeakouluopiskelijoiden määrä kasvaa, täytyy liikuntapalveluihin panostaa samassa suhteessa. Fyysiseen hyvinvointiin täytyy panostaa aidosti, jotta visiossa mainittu korkeakouluyhteisön hyvinvointi voi toteutua.

“Korkeakouluvision tavoitteena on, että korkeakoulut ovat hyvinvoivia yhteisöjä. Nyt on aika tehdä konkreettisia päätöksiä, jotka vievät meitä kohti monipuolisen liikkumisen mahdollistavaa ja hyvinvoivaa korkeakoulukenttää” toteavat Mattila ja xxxx yhteistuumin.

 

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Marjukka Mattila, marjukka.mattila@oll.fi, +358 44 780 0211

Studerandenas Idrottsförbunds (OLL) förbundsmöte: Högskoleidrott ska bli högskolornas lagstadgade uppgift!

10.11.2017 // 12:41

Studerandenas Idrottsförbunds förbundsmöte kräver att det vill bli en i lag fastställd uppgift för högskolorna att organisera högskolemotion och -idrott enligt rekommendationerna för högskoleidrott. De nedskärningar i utbildning som har gjorts under den här regeringsperioden får inte längre påverka studerandes idrottstjänster. Detta innebär att utöver denna lagstadgade uppgift bör högskolorna uppmuntras till att utveckla verksamheten genom projektfinansiering, som hittills har fungerat bra.

“Det finns ett dilemma i högskoleidrotten. Under detta årtionde har undervisnings- och kulturministeriets projekt som utvecklar högskoleidrott förbättrat studerandes möjligheter till motion och idrott avsevärt överallt i Finland, men alarmerande ofta har högskoleidrotten inte fått finansiering från högskolor för att vidare finansiera den utveckling som skett under projektets gång”, konstaterar Marjukka Mattila, ordförande för Studerandenas Idrottsförbund.

“Utvecklingsarbetet för idrottstjänsterna ska inte enbart bygga på projekt. I värsta fall innebär nuläget att när projektfinansieringen vid slutet av ett till tre år, har man varit tvungen att minska verksamhet eller även är man tillbaka där man började. Det är inte rättvist vare sig mot studerandena eller personalen i idrottstjänsterna att man på så sätt spelar jojo med tjänstenivån”, instämmer förbundets nyvalda ordförande för år 2018, xxxx xxxx.

Det är aktuellt att satsa på idrottstjänsterna också därför att i undervisnings- och kulturministeriets vision för högskoleutbildningen konstateras att 50 procent av alla ungdomar ska avlägga en högskoleexamen i framtiden. När antalet högskolestuderande ökar, måste man satsa på idrottstjänsterna i samma utsträckning. Vi ska verkligen satsa på fysiskt välbefinnande så att högskolesamfundets välbefinnande, som nämns i visionen, kan bli verklighet.

“Syftet med högskolevisionen är att högskolorna är välmående samfund. Nu är det dags att fatta konkreta beslut som främjar ett välmående högskolefält som möjliggör motion och idrott”, konstaterar Mattila och xxxx gemensamt.

 

Mer information:

Marjukka Mattila

OLL:s ordförande

marjukka.mattila@oll.fi

(+358)44 780 0211

Soile Koski-Aho Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtajaksi 2018

10.11.2017 // 12:40

Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) puheenjohtajaksi vuodelle 2018 on valittu Soile Koski-Aho Tampereen yliopiston ylioppilaskunnasta.

Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä kokoontunut OLL:n liittokokous valitsi perjantaina hallituksen johtamaan liiton toimintaa vuonna 2018. Hallituksessa toimivat puheenjohtaja Soile Koski-Ahon ohella varapuheenjohtajat Outi Häkkinen (Metka) ja Antti Pollari (HYY) sekä hallituksen jäsen Hanna Savander (Jyväskylän yliopisto).

”Haluan kiittää liittokokousta minulle antamastaan luottanuksenosoituksesta. Odotan innolla tulevia haasteita ja sitä että pääsen työskentelemään tulevan OLL-tiimin kanssa.”, Koski-Aho toteaa.

Liittokokous hyväksyi OLL:n toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018. Toimintasuunnitelman kärkinä ovat valmistautuminen vuoden 2019 eduskuntavaaleihin, palvelumuotoiluprojekti ja uusien korkeakoululiikunnan suositusten toteuttamisen tukeminen.

Liittokokous antoi myös yhteisen kannanoton, jossa vaaditaan korkeakoulujen lakisääteiseksi tehtäväksi määriteltäisiin korkeakoululiikunnan toteuttaminen korkeakoululiikunnan suositusten mukaisesti.

Liittokokouspuheen piti Liikkuva koulu -ohjelman ohjelmajohtaja Antti Blom. Blom kertoi Liikkuvan koulun kasvusta vuodesta 2010 pienestä kokeilusta nykytilaan, jossa Liikkuvia kouluja on yli 80% kaikista kouluista. Blom kannusti myös korkeakouluja liikunnallistamaan opiskelupäiviä  ja toivoi, että jatkossa myös korkeakoulut voisivat olla virallinen osa Liikkuva koulu -ohjelmaa.

Liittokokouksessa luovutettiin OLL-malja Turun CampusSportille. CampusSport on parin viime vuoden aikana laajentanut paikkakunnan liikuntapalvelut yhteisiksi kaikille paikkakunnan korkeakouluopiskelijoille, kehittänyt liikuntatapahtumakonseptin, jota on benchmarkattu useissa muissa korkeakouluissa sekä tehnyt uraa uurtavaa työtä opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi opiskelupäivien aikana. Vuoden Liekehtijä -palkinto luovutettiin Niko Lehdelle, joka on liekehtinyt ammattikorkeakoulunsa opiskelijakunnan toisena liikuntavastaavana ja hän on kehittänyt liikuntatoimintaa ammattikorkeakoulussa valtavasti. Hän on osaltaan rakentanut liikuntakokonaisuutta ja -kulttuuria monipuolisesti sekä toiminut oleellisena tekijänä silloin, kun opiskelijakunta on neuvotellut korkeakoulun liikuntapalveluiden järjestämisestä.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto onnittelee lämpimästi uutta hallitusta ja kiittää kaikkia liittokokoukseen osallistuneita!

 

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY – OLL

 

Marjukka Mattila

puheenjohtaja

 

Hilkka Pöyhönen

Pääsihteeri

 

Lisätietoja:

OLL:n puheenjohtaja 2017, Marjukka Mattila, 044 7800 211

OLL:n puheenjohtaja 2018, Soile Koski-Aho

OLL:n liittokokous kokoontuu Vierumäellä

08.11.2017 // 12:52

Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokous järjestetään 9.–10.11.2017 Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä. Liittokokouksessa linjataan, mitä toimintaa ja edunvalvontaa opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi tullaan seuraavien vuosien aikana liitossa tekemään. Liittokokouksessa valitaan myös puheenjohtaja ja hallitus tulevalle vuodelle.

Liittokokous alkaa torstaina 9.11. klo 10.00. Kaksipäiväisen liittokokouksen aikana käsitellään muun muassa liiton liikuntapoliittinen linjapaperi, keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2018-2020 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018. Lisäksi kokouksessa luovutetaan OLL-malja ja Vuoden liekehtijä -palkinto vuonna 2017 ansioituneille toimijoille. Liittokokous valitsee liitolle myös hallituksen vuodelle 2018. Ehdokkaita liiton puheenjohtajaksi on ennakkoon ilmoittautunut kaksi.

Liittokokouspuheen pitää torstaina 9.10. aamupäivällä Liikkuva koulu -ohjelman ohjelmajohtaja Antti Blom. Liikkuva koulu edistää koulu- ja opiskelupäivien liikunnallistamista Suomessa ja on OLL:n pitkäaikainen yhteistyökumppani.  

Opiskelijoiden Liikuntaliitto edustaa Suomen yhteensä noin 300 000 korkeakouluopiskelijaa. OLL:n jäsenjärjestöjä ovat Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ja kaksitoista ylioppilaskuntaa (AYY, HYY, ISYY, JYY, LTKY, LYY, SHS, SKY, TAMY, TTYY, TYY, VYY) sekä Kadettitoverikunta ja Tahkon Talli. Lisäksi OLL:lla on yhteistoimintajäseniä, jotka ovat Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LAMK Sports, Turun yliopistoliikunta ja Unisport.

Tiedotusvälineet ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan liittokokousta. Henkilövalinnat tehdään perjantaina aamupäivällä. Valinnoista tiedotetaan medialle vaalien jälkeen.

Liittokokousmateriaalit:http://www.oll.fi/liittokokous

Liittokokousta voi seurata striimauksen välityksellä osoitteessa: https://webcast.dimmercity.fi/view/OLL/Liittokokous2017

Lisätietoja:

Pääsihteeri Hilkka Pöyhönen 044 780 0210, hilkka.poyhonen(a)oll.fi

Puheenjohtaja Marjukka Mattila 044 780 0211, marjukka.mattila(a)oll.fi

Tiedote: AllMaleSportsista  AllSportsiin? – Tasa-arvoa urheilujournalismiin ja sen yli

26.10.2017 // 12:53

Oletko koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, mikä osuus Suomen urheilu-uutisoinnista keskittyy miesurheiluun ja mikä naisurheiluun? Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) teki pistokokeen, jossa se selvitti missä suhteessa naisista ja miehistä uutisoidaan kaupallisissa urheilu- ja sanomalehdissä.  Kokeesta selvisi, että yhden päivän uutisista 57 käsitteli miehiä ja 6 naisia.  Tämä on hälyttävä luku, joka kaipaa osakseen huomiota.

Uutisoinnin tasa-arvoistuminen olisi kädenojennus naisurheilijoille ja tasavertaisemmalle urheilumaaimalle. Näkyvyys medioissa vaikuttaa esimerkiksi suoraan siihen, kuinka paljon yritysyhteistyökumppaneita urheilijalla on ja sitä kautta myös urheilijan toimeentuloon. Mikäli emme aktiivisesti herätä asiasta keskustelua, ei tämä asia tule muuttumaan.

OLL haastaa juuri sinut mukaan tasa-arvokampanjaan. Kampanjan tavoitteena on herättää keskustelua naisten roolista urheilujournalismissa ja laajemmin urheilumaailmassa. Kampanjan tarkoitus ei ole kritisoida yksittäisiä journalistisia toimijoita vaan herättää keskustelua urheilujournalismin ja samalla urheilumaailman tulevaisuudesta.

Kampanjaan on mahdollista ottaa osaa sosiaalisessa mediassa jakamalla omia kokemuksiaan urheilumaailman epätasa-arvosta ja jakamalla vastaan tulevia sukupuolittuneita urheilukuvia tai -otsikoita hahtagillä #AllMaleSports. Kampanjan ajatus pohjautuu sosiaalisen median kampanjaan #AllMalePanel, jonka tarkoituksena oli ja on edelleen herättää keskustelua siitä, kuinka usein erilaiset johtoryhmät, paneelit ja keskustelutilaisuudet niin meillä Suomessa kuin maailmalla muodostuvat usein hyvin mies -painotteisiksi.

Kampanja on osa Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan koordinoimaa itsenäisyyden juhlavuoden 100 tasa-arvotekoa -hanketta. Kampanjoiden keskiössä on naisjohtajuuden- ja valmennuksen edistäminen. Mukaan hyväksyttävä liikunnan tasa-arvoteon tulee olla konkreettinen ja uusi toimenpide, joka lisää sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista tai parantaa naisten asemaa liikunnan ja urheilun johtamisessa ja valmennuksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvasti mukana Suomi 100 tasa-arvotekojen tukemisessa.

”#AllMaleSports – Tasa-arvoa urheilujournalismiin ja sen yli” -kampanjaan on mahdollista ottaa osaa sosiaalisessa mediassa jakamalla omia kokemuksiaan urheilumaailman epätasa-arvosta ja vastaan tulevia tasa-arvoa väheksyviä uutiskuvia tai -otsikoita häshtagillä #AllMaleSports.

 

Seuraa ja osallistu kampanjaan Facebookissa: https://www.facebook.com/allmalesports/

Opiskelijoiden Liikuntaliitto korkeakouluvisiosta 2030: Korkeakouluyhteisön fyysiseen hyvinvointiin panostettava!

25.10.2017 // 13:30

Eilen tiistaina julkaistiin Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluvisiotyön tulos. Visiona on, että korkeakoulut ovat vuoteen 2030 mennessä vahvoja instituutioita, joiden yhteisöt ovat hyvinvoivia. Lisäksi tavoitteena on, että puolet nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon.

 

Ollakseen hyvinvoivia yhteisöjä tulee Opiskelijoiden Liikuntaliiton mielestä jokaisen korkeakoulun taata niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle riittävät hyvinvointipalvelut, joiden keskiössä tulee olla korkeakoulujen tarjoamat liikuntamahdollisuudet. Tämän lisäksi hyvinvointia tulee edistää  mahdollistamalla fyysiseen aktiivisuuteen kannustavat opetus- ja opiskelutilat.

 

Opiskelijoista vain 30 prosenttia liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Tämän lisäksi korkeakouluopiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa liikuntapalveluiden suhteen, sillä vain kolme korkeakoulua täyttää korkeakoululiikunnan suositusten (2014) mukaisen rahoituksen vähimmäistason. Strateginen valinta panostaa korkeakoululiikuntaan ja vahva rahoituspohja vaikuttavat suoraan palveluiden tasoon.

 

“Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus korkeakoululiikunnan käynnistämiseen ja kehittämiseen on parantanut tilannetta, mutta korkeakouluja tulisi vielä vahvemmin kannustaa panostamaan liikuntapalveluihin ja fyysistä aktiivisuutta edistäviin ratkaisuihin pitkäjänteisesti.” linjaa Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Marjukka Mattila

 

Korkeakouluopiskelijoiden määrän noustessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että palvelut pystyvät vastaamaan kasvavaan opiskelijamäärään. Saavutettava ja toimiva korkeakoululiikunta tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kotiutua yhteisöön ja kaupunkiin. Asiaa täytyy edistää strategisesti niin korkeakouluissa kuin valtion ohjauksen kautta.

 

Lisätietoja: 

Marjukka Mattila

Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja

(+358)44 780 0211

marjukka.mattila@oll.fi

OLL lausui korkeakouluvisiosta

01.10.2017 // 15:36

Opiskelijoiden Liikuntaliiton korkeakouluvisio 2030

(lausuttu 28.9.2017)

 

Vuonna 2030 Suomi on maa, jossa koulutuksen saralla fyysiseen aktiivisuuteen panostetaan tarhasta tohtoriin. Maailmalla ihmetellään, kuinka kaikilla koulutusasteilla voidaankaan huomioida fyyysinen aktiivisuus niin perinteisen liikunnan kuin toiminnallisten ja istumista vähentävien ratkaisujen myötä niin hyvin.

Korkeakouluissa on myös löydetty keino tavoittaa tehokkaasti myös vähemmän liikkuvat opiskelijat.  Tämän on mahdollistettu varmistamalla, että olemassa on toimiva ja aktiivisesti käytetty liikunnan palveluketjumalli, jonka avulla opiskelijat voivat löytää itselleen sopivan liikuntamuodon.

 

Yhdenvertaiset korkeakoululiikuntapalvelut, fyysisen aktiivisuuden edistäminen ja liikunnan palveluketjut ovat niitä asioita, joihin panostamalla pääsemme kohti fyysistä hyvinvointia kokonaisvaltaisesti edistäviä korkeakouluja. Näiden asioiden nykytilaa, visiota vuodesta 2030 ja toimenpide-ehdotuksia kohti visiota esittelemme seuraavaksi.

 

Korkeakoululiikunta

Toimenpide kohti visiota:

Korkeakoulujen tehtävä on panostaa korkeakoululiikuntapalveluihin korkeakoululiikunnan suositusten mukaisesti.

Visio:

Vuonna 2030 korkeakoululiikuntaan panostaminen korkeakoululiikunnan suositusten mukaisesti on kaikille korkeakouluille itseisarvo. Vuonna 2030 korkeakoululiikuntapalvelut ovat opiskelija- ja henkilökuntamääriin suhteutettuna samalla tasolla riippumatta siitä, mikä korkeakoulu on kyseessä. Opiskelijoiden käyttäjäosuudet ovat nousseet yli puoleen kaikista opiskelijoista. Myös henkilökunnat ovat tyytyväisiä palveluiden käyttäjiä

Nykytila:

Korkeakoulut ovat tällä hetkellä suomalaisen koulutusjärjestelmän ainoa osa, jossa liikunnalla ei ole minkäänlaista virallista asemaa. Korkeakoululiikunnan barometrin 2013 mukaan vain 3/39 korkeakoulusta täyttää korkeakoulun rahoitusta koskevan vähimmäissuosituksen. Korkeakoulujen sitoutuminen korkeakoululiikuntapalveluiden tukemiseen heijastuu suoraan korkeakoululiikunnan muiden osioiden toteutumiseen.

Barometrin mukaan korkeakoululiikuntapalveluiden tasolla on vahvin korrelaatio opiskelijoiden liikuntamäärien kanssa.1) Vuosien 2008-2016 aikana tilanne esim. naisten osalta on parantunut duaalimallin molemmilla puolilla (amk: 5% -> 11% ja yo 29% -> 36%). Miehissä pientä kehitystä on nähtävissä yo-puolella, mutta AMK-puolella hieman vähentynyt (yo: 16% – 17% amk: 10% -> 8%).2) Tänä aikana korkeakoulut ovat saaneet hanketukea korkeakoululiikuntatoimintaa käynnistäviin ja kehittäviin hankkeisiin, jotka osaltaan ovat nostaneet käyttäjäosuuksia.

 

.

Fyysinen aktiivisuus

Toimenpide kohti visiota:

Korkeakouluja kannustetaan muuttamaan ympäristöä fyysistä aktiivisuutta tukevaan suuntaan erilaisin tukimallein. Opiskelijoiden Liikuntaliitto ja muut toimijat levittävät hyviä käytänteitä eteenpäin korkeakoulujen välillä.

Visio:

Vuonna 2030 fyysinen aktiivisuus on luonnollinen osa korkeakoulujen kampuselämää. Istumista voi vähentää niin itseopiskelutiloissa kuin myös luentosaleissa. Istumisen vähentämisen lisäksi kampuksilta löytyy paljon fyysiseen aktiivisuuteen kannustavia elementtejä, joita opiskelijat itse ja opettajat ovat olleet suunnittelemassa. Suomen Liikkuvat Korkeakoulut -konsepti on maailmalla tunnettu ja ihasteltu.

Nykytila:

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen 2016 mukaan Korkeakouluopiskelijat istuvat keskimäärin 10,75 tuntia päivässä kun suositukset puhuvat kuudesta tunnista. Tämä määrä on hälyttävä. Korkeakouluissa on onneksi pikku hiljaa herätty asian edistämiseen ja monesta korkeakoulusta löytyy äärimmäisen hyviä esimerkkejä asian edistämisestä. Tämä on hyvä suunta, mutta kaiken ympäristön muuttaminen istumisen vähentämistä kannustavaksi on vielä kaukana.

Päivittäinen runsas istumisen määrä ja useita tunteja yhtäjaksoisesti kestävät istumisajat aiheuttavat merkittäviä terveysriskejä. Tutkimusten mukaan opiskelu- ja työvireys paranevat istumisen tauottamisen myötä, mikä osaltaan puoltaa fyysistä aktiivisuutta tukevia opetus- ja opiskelutiloja.

 

Liikunnan palveluketjut

Toimenpide kohti visiota:

Olemassa olevien korkeakouluissa toimivien palveluketjujen kartoitus ja hyvien käytänteiden levittäminen valtakunnallisesti kaikkiin korkeakouluihin ja opiskelijoiden terveydenhoitopalveluihin. Toiminnan aloittamisen tukeminen niillä paikkakunnilla, jossa sitä ei ole.

Visio:

Vuonna 2030 kaikkien korkeakoulujen ja opiskeluterveydenhoitopalveluiden välillä on selkeä ja toimiva palveluketju, jota kehitetään valtakunnallisesti. Kaikkien vähemmän liikkuvien opiskelijoiden kanssa asia otetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana puheeksi ja opiskelijat voivat niin halutessaan hyödyntää koko palveluketjua.

Nykytila:

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä on käytössään Liikunnan mini-interventiomalli, joka on osa virallista hoitokäytännettä. Mallin avulla vähemmän liikkuvan opiskelijan kanssa otetaan liikunta sairaanhoitajan vastaanotolla puheeksi ja mahdollisuuksien mukaan ohjataan henkilö eteenpäin liikuntapalveluihin. Malli ja ajatus toimivat hyvin yliopistojen puolella, mutta ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat epätasa-arvoisessa asemassa tämän suhteen. Myöskään yliopistojen puolelta ei ole varmuutta siitä, kuinka hyvin malli käytännössä toimii.

Miksi palveluketjumalliin kannattaa panostaa? Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa Terveyden edistämisen mahdollisuudet – vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus (2008:1) todetaan, että henkilökohtainen liikuntaohje lisää terveyden kannalta riittävästi liikkuvien osuutta ja että lääkärin vastaanoton yhteydessä vastaanotettu liikuntaneuvonta lisää fyysistä aktiivisuutta. Tutkimuksen mukaan epäselvää vaikuttavuusnäyttöä on erilaisten mediakampanjoiden, liikuntakehotteiden ja lähiyhteisöstä saadun sosiaalisen tuen merkityksestä.

Nuorena opittu liikunnallinen elämäntapa heijastuu pitkälle tulevaisuuteen. Jotta useampi löytää oman liikunnallisuuteensa korkeakouluopintojen aikana, täytyy toimivivat interventiot tehdä mahdollisiksi kaikissa korkeakouluissa.

 

Lisätietoja:

Marjukka Mattila, OLL:n puheenjohtaha

marjukka.mattila@oll.fi

(+358) 44 780 0211