OLL hakee pääsihteerin sijaista

18.09.2017 // 10:28

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio. OLL:n tavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden liikunnan harrastamista ja opiskeluaikaisia liikuntamahdollisuuksia.

Haemme nyt joukkueeseemme PÄÄSIHTEERIn sijaista määräaikaiseen työsuhteeseen 20.11.2017-11.1.2019.

Pääsihteerinä toimit liiton hallituksen alaisena liiton toiminnanjohtajana sekä toimiston esimiehenä, vastaat liiton talouden hoidosta, hallituksen päätösten toimeenpanosta ja kehität liiton toimintaa ja varainhankintaa. Huolehdit myös osaltasi liiton yhteyksistä Suomen liikunta-, opiskelija- ja nuorisopolitiikan vaikuttajiin sekä kansainvälisiin kattojärjestöihin.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen mahdollisuuden suomalaisen opiskelijaliikuntakulttuurin kehittämiseen sekä vastuuta kehittyvän organisaation johtamisesta ja esimiehenä toimimisesta. Työympäristö osana valtakunnallisten korkeakouluopiskelijajärjestöjen yhteistä toimistoa on nuorekas ja työajat joustavat.

Työ edellyttää

  • korkeakouluopintoja
  • opiskelija- ja/tai liikuntajärjestökentän tuntemusta
  • talousosaamista ja kokemusta yhdistystoiminnasta

Eduksi katsotaan

  • oma-aloitteisuus
  • johtamis- ja henkilöstöhallinnon taidot
  • matkustusvalmius
  • englannin kielen taito
  • kyky vastuulliseen ja itsenäiseen työskentelyyn  

Työsopimus on määräaikainen perustuen perhevapaan sijaisuuteen alkaen 20.11.2017 tai sopimuksen mukaan kestäen 11.1.2019 asti. Työ on kokoaikainen (37,5 h/vk, kokonaistyöaika) ja työehdot perustuvat Urheilujärjestöjä koskevaan työehtosopimukseen.

OLL korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakemuksia eritaustaisilta ihmisiltä.

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen tulee toimittaa 8.10.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen hilkka.poyhonen(a)oll.fi. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti heti hakuajan päätyttyä ja haastattelut pidetään 16-20.10.2017.

Tiedusteluihin vastaavat:

– puheenjohtaja Marjukka Mattila, 19.9. klo 9-14, 25.9. klo 15-17, 28.9. klo 15-18, 6.10. klo 9-12 p. 044 780 0211, marjukka.mattila(a)oll.fi
– pääsihteeri Hilkka Pöyhönen, 26.9 klo 9-16, 28.9 klo 12-15 ja 4.10 klo 9-12, p.044 780 0210, hilkka.poyhonen(a)oll.fi