Arkistot syyskuu, 2017

Liikunnan sektoritapaamisessa vilkasta keskustelua opiskelijaliikunnasta ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisestä

27.09.2017 // 13:16

Opiskelijoiden Liikuntaliitto järjesti Liikunnan sektoritapaamisen 21.-22.9.2017 Helsingissä Haaga-Helia AMK:n Pasilan toimipisteessä. Tapaamisen fokus painottui OLL:n lausuntokierrosmateriaalien esittelylle ja työryhmäkeskusteluille. Tulevassa OLL:n liittokokouksessa päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta 2018, liikuntapoliittisesta linjapaperista sekä keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta 2018-2020. Lausuntokierrosmateriaalit löytyvät täältä: http://www.oll.fi/oll/liittokokous/.

Kaksipäiväisen tapaamisen ohjelmassa esiteltiin lisäksi Olympiakomitean ja Liikkujan Polku-verkoston toimintaa Matleena Livsonin johdolla, liikuntamotivaatiota itsemääräämisen teorian näkökulmasta Let´s Move it- hankkeen projektikoordinaattorin Elisa Kaajan johdolla sekä korkeakoululiikunnan hankkeita ja erityisesti Zone-liikuntapalveluja liikuntapäällikkö Joonas Kinnusen alustamana.

Tapaaminen keräsi 32 osallistujaa opiskelijakunnista, ylioppilaskunnista ja SAMOK:sta. Lausuntokierros päättyy perjantaina 29.9.2017. Liittokokouksessa käsiteltävät materiaalit lähetetään jäsenistölle 19.10.2017. Kiitos kaikille sektoritapaamiseen osallistujille!

 

 

 

 

Kansainvälinen korkeakoululiikunnan päivä liikuttaa opiskelijoita 20.9

20.09.2017 // 10:16

UNESCO:n ja Kansainvälisen opiskelijaurheiluliitto FISU:n julistamaa kansainvälistä korkeakoululiikunnan päivää (International Day of University Sport, IDUS) vietetään 20.9.2017. Historiassaan toinen korkeakoululiikunnan juhlapäivä saa myös Suomessa ansaitsemansa huomion. Päivän aikana järjestetään useita liikuntatapahtumia korkeakouluissa ympäri Suomen. Järjestäjinä toimivat opiskelijakunnat, ylioppilaskunnat, korkeakoulujen liikuntatoimet sekä opiskelijaurheiluseurat ja -yhdistykset.

IDUS:n tarkoituksena on nostaa tietoisuutta korkeakoululiikunnan merkityksestä korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnille ympäri maailman ja kerätä opiskelijat yhteisöllisiin tapahtumiin päivän aikana.

Suomen Olympiakomitea, Jyväskylän urheiluakatemia ja Jyväskylän yliopisto järjestävät lisäksi 20.9 valtakunnallisen korkea-asteen kaksoisuraseminaarin Jyväskylässä. Seminaarin teemana on hyvinvoiva tulevaisuuden urheilija. Alustusten, urheilijahaastattelujen ja paneelikeskustelun ohella tilaisuudessa palkitaan lukuvuoden 2016-17 opiskelijaurheilija sekä huomioidaan Almatyn ja Taipein kisojen universiadimitalisteja. Tilaisuus on osa kansainvälisen teemapäivän (International Day of University Sport) tapahtumasarjaa.

Kansainvälinen opiskelijaurheiluliitto FISU koordinoi päivän tapahtumia kansainvälisesti. FISU:n jäsen Suomessa on Opiskelijoiden Liikuntaliitto.

Päivän tapahtumia voi seurata sosiaalisessa mediassa hastagilla #idus

IDUS -tapahtumat Suomessa:

Helsinki, Vantaa: Metrosport 20.9 (Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA)
Jyväskylä: Ulkoilutapahtuma Jyväskylän Ladun majalla 19.9 (JYY ja JAMKO)
Kaksoisuraseminaari 20.9 (Suomen Olympiakomitea, Jyväskylän urheiluakatemia ja Jyväskylän yliopisto)
Kajaani: Syysillan SUP-retki 20.9 (KAMK Sports ja SUP-melonta Kajaani)
Kemi, Tornio: SportAppro 19.9 (Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO, Lapin korkeakoululiikuntakonserni)
Lahti: Lahen liikunta- ja kulttuuri appro 20.9 (LAMK Sports, Lamk, Haaga-Helian liikunnanohjaajakoulutus ja Lamko)
Lappeenranta: Syksyn paintball 20.9 (Lappeenrannan teekkarireserviläiset)
Tampere: Lajikokeilu: Cable Wakeboarding 26.9 (UtaSport)
Turku: SportAppro Turku 20.9 (CampusSport Turku – Åbo)
Pori: StudentRUN Pori 11.9, Ulkopelipäivä 26.9 UCPorin opiskelijoille ja henkilökunnalle (Porin ylioppilasyhdistys Pointer ry)
Rovaniemi: SportAppro 19.9, Hyvinvointimessut 20.9
Korkeakoulujen pesäpalloturnaus 21.9 (Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO, Lapin yliopiston ylioppilaskunta LYY,Lapin korkeakoululiikuntakonserni)

Lisätietoja: Hilkka Pöyhönen, 0447800210, hilkka.poyhonen(a)oll.fi

www.fisu.net

OLL hakee pääsihteerin sijaista

18.09.2017 // 10:28

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio. OLL:n tavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden liikunnan harrastamista ja opiskeluaikaisia liikuntamahdollisuuksia.

Haemme nyt joukkueeseemme PÄÄSIHTEERIn sijaista määräaikaiseen työsuhteeseen 20.11.2017-11.1.2019.

Pääsihteerinä toimit liiton hallituksen alaisena liiton toiminnanjohtajana sekä toimiston esimiehenä, vastaat liiton talouden hoidosta, hallituksen päätösten toimeenpanosta ja kehität liiton toimintaa ja varainhankintaa. Huolehdit myös osaltasi liiton yhteyksistä Suomen liikunta-, opiskelija- ja nuorisopolitiikan vaikuttajiin sekä kansainvälisiin kattojärjestöihin.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen mahdollisuuden suomalaisen opiskelijaliikuntakulttuurin kehittämiseen sekä vastuuta kehittyvän organisaation johtamisesta ja esimiehenä toimimisesta. Työympäristö osana valtakunnallisten korkeakouluopiskelijajärjestöjen yhteistä toimistoa on nuorekas ja työajat joustavat.

Työ edellyttää

  • korkeakouluopintoja
  • opiskelija- ja/tai liikuntajärjestökentän tuntemusta
  • talousosaamista ja kokemusta yhdistystoiminnasta

Eduksi katsotaan

  • oma-aloitteisuus
  • johtamis- ja henkilöstöhallinnon taidot
  • matkustusvalmius
  • englannin kielen taito
  • kyky vastuulliseen ja itsenäiseen työskentelyyn  

Työsopimus on määräaikainen perustuen perhevapaan sijaisuuteen alkaen 20.11.2017 tai sopimuksen mukaan kestäen 11.1.2019 asti. Työ on kokoaikainen (37,5 h/vk, kokonaistyöaika) ja työehdot perustuvat Urheilujärjestöjä koskevaan työehtosopimukseen.

OLL korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakemuksia eritaustaisilta ihmisiltä.

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen tulee toimittaa 8.10.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen hilkka.poyhonen(a)oll.fi. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti heti hakuajan päätyttyä ja haastattelut pidetään 16-20.10.2017.

Tiedusteluihin vastaavat:

– puheenjohtaja Marjukka Mattila, 19.9. klo 9-14, 25.9. klo 15-17, 28.9. klo 15-18, 6.10. klo 9-12 p. 044 780 0211, marjukka.mattila(a)oll.fi
– pääsihteeri Hilkka Pöyhönen, 26.9 klo 9-16, 28.9 klo 12-15 ja 4.10 klo 9-12, p.044 780 0210, hilkka.poyhonen(a)oll.fi

Opiskelijoiden Liikuntaliitto kokeilee uusia välineitä opiskelijoiden istumisen vähentämiseksi

07.09.2017 // 09:22

Opiskelijoiden Liikuntaliitto etsii ratkaisuja opiskelijoiden liiallisen istumisen vähentämiseksi. Tänä syksynä kokeillaan seisomatyötasoja kahdessa opiskelijakirjastossa Tampereella ja Helsingissä.

Liiallinen istuminen on terveysriski ja etenkin korkeakouluopiskelijoilla päivittäistä istumista kertyy runsaasti. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (YTHS 2017) mukaan korkeakouluopiskelijoille kertyy arkisin päivittäistä istumisaikaa lähes 11 tuntia. Myös Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja Ahaa! -tutkimuspalvelun Tampereella vuonna 2016 toteuttaman tutkimuksen mukaan opiskelijat kokevat istuvansa liikaa, mutta sen vähentäminen korkeakouluympäristössä nähdään vaikeaksi.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto toteuttaa istumisen vähentämisen intervention Tampereen ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Helsingin yliopiston Meilahden kampuskirjastossa. Osana interventiota opiskelijoiden käyttöön tarjotaan säädettäviä ja siirrettäviä, pöytien päälle asetettavia seisomatyötasoja, joiden avulla työskentelyasentoa on luontevaa vaihdella ilman työpisteen vaihtamista.

Intervention avulla selvitetään miten opiskelijat vastaanottavat istumisen tauottamisen mahdollistavat seisomatyötasot, vaikuttavatko ne opiskelijoiden kokemukseen runsaasta istumisesta ja mitä mahdollisia haasteita niiden käyttöön kirjastoympäristössä liittyy.

Seisomatyötasot otettiin käyttöön Tampereella elokuussa. Helsingissä interventio alkaa Meilahden kampuskirjaston remontin päätyttyä myöhemmin tänä syksynä. Kirjastoissa kerätään käyttäjäpalautetta seisomatyötasoista koko intervention ajan ja tuloksista raportoidaan vuoden vaihteessa. Istumisen vähentämisen interventio on osa OLL:n kolmivuotista Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa liikunnallisen elämäntavan edistämisen hanketta.

Lisätietoja:

Korkeakoululiikunnan asiantuntija Hanne Munter 044 780 0219, hanne.munter@oll.fi

Puheenjohtaja Marjukka Mattila 044 780 0211, marjukka.mattila@oll.fi

 

 

Korkeakouluopiskelijat kisaavat elektronisessa urheilussa opiskelijoiden SM-titteleistä

05.09.2017 // 15:36

Elektroninen urheilu on kasvattanut suosiotaan viime vuosina korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Pelaaja- ja harrastajamäärien kasvaessa myös tarve opiskelijoiden omille valtakunnalliselle elektronisen urheilun harraste-kilpailuille on syntynyt. Tänä vuonna järjestetään ensimmäistä kertaa opiskelijoiden SM-kisat kahdessa e-urheilulajissa, Overwatchissa ja Hearthstonessa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden muodostama peliyhteisö Gaming Barracks tuo elektronisen joukkueurheilun OSM-ohjelmaan Overwatchin muodossa. “Overwatch on nouseva peli elektronisen urheilun kentällä. Suomessakin on laaja ja aktiivinen pelaajakunta, josta suuri osa on korkeakouluopiskelijoita. Täytyyhän se nyt selvittää, mistä koulusta ne parhaat pelaajat löytyvät.” toteaa kilpailupäällikkö Topias Rantala GB:sta.

Aalto-yliopiston elektronisen urheilun yhdistys Aalto Gamers järjestää Hearthstonen OSM-kisat. Kilpailupäällikkö AG:n Matti Parkkila on turnauksesta innoissaan: ”Tavoitteenamme on tuoda elektronisen urheilun kulttuuria uudella tavalla opiskelijoille. Ilmaisella osallistumisella ja 3500€ palkintopotilla luomme korkeatasoisen turnauksen, joka motivoi yrittämään tosissaan.”

Elektronisen urheilun lisääminen OSM-kisojen tarjontaan oli odotettu uudistus. “Olemme Opiskelijoiden Liikuntaliitossa innoissamme siitä, että elektroninen urheilu saatiin nyt lisättyä kisaohjelmaamme. Elektroninen urheilu tuo paljon uusia harrastusmahdollisuuksia korkeakouluopiskelijoille ja uskomme näiden valtakunnallisten kisojen houkuttelevan yhä useamman opiskelijan mukaan kokeilemaan näitä lajeja sekä lähtemään mukaan niiden luomiin yhteisöihin.” kertoo OLL:n varapuheenjohtaja Juho Paavola.

Opiskelijoiden Hearthstonen SM-kisojen online-karsinnat järjestetään 23.9.2017 ja offline-lopputurnaus 4.11. Espoon Otaniemessä TietoHQ:ssä osoitteessa Keilalahdentie 2. Myös Opiskelijoiden Overwatchin SM-kisat ovat kaksivaiheiset: online-karsinta järjestetään lokakuussa ja lopputurnaus järjestetään offline-formaatissa 18.-19.11.2017 KinoKouvossa.

www.osmkisat.fi

www.facebook.com/osmkisat

Lisää elektronisesta urheilusta:
www.seul.fi

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Juho Paavola

varapuheenjohtaja
Opiskelijoiden Liikuntaliitto
+ 358 44 7800 215
juho.paavola@oll.fi