Arkistot toukokuu, 2017

Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyö käynnistynyt

23.05.2017 // 11:29

Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyö on päässyt hyvään vauhtiin. Opiskelijoiden Liikuntaliiton aloitteesta ja Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen tuella perustettu asiantuntijatyöryhmä piti huhtikuun lopussa järjestäytymiskokouksensa, jossa keskusteltiin laajasti ryhmän tehtävistä ja niiden taustoista.

Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyöryhmä asetti itselleen seuraavat tehtävät:

Korkeakoululiikunnan suositusten täydentäminen:
1) päivittäisen istumisen vähentämistä, ja
2) korkeakouluympäristön liikunnallistamista koskevilla suosituksilla sekä toteuttamisehdotuksilla.
3) Mahdolliset muut päivitykset nykyisiin suosituksiin ja niiden toteuttamisehdotuksiin.

Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyöryhmässä ovat edustettuina laajasti korkeakoulujen liikuntapalveluihin ja -kulttuuriin vaikuttavia toimijoita ja tahoja. Työryhmän puheenjohtajiston muodostavat Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:stä Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso ja Suomen yliopistot UNIFI ry:stä Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä. Työryhmässä on lisäksi edustajat opiskelija- ja liikuntajärjestöistä, korkeakoulujen liikuntatoimista, liikunta- ja terveystieteistä sekä opiskeluterveydenhuollosta. Lisäksi Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus osallistuu työryhmän toiminnan tukemiseen. Työryhmän hallinnointia ja asioiden valmistelua hoidetaan Opiskelijoiden Liikuntaliitossa. (Ks. työryhmän tarkka kokoonpano alta)

Metropolian Innovaatioprojektit (MINNO) -opintojaksolla (helmikuu 2017) eri alojen opiskelijat pohtimassa, miten perinteistä luokkatilaa voisi muuttaa istumisen vähentämistä tukevaksi. (Kuva: Mirka Peththahandi)

Korkeakoululiikunnan suositukset julkaistiin 2011. Suosituksia on hyödynnetty laajasti niin korkeakoulujen liikuntaolosuhteiden kehittämisessä kuin valtionhallinnon tukitoimissa korkeakoululiikuntaan. Suositusten mukaan hyvä ja toimiva korkeakoululiikunta rakentuu tukevalle perustalle, jossa keskeistä on liikunnan ja liikuntapalvelujen strateginen asema korkeakouluyhteisön hyvinvoinnin ja opiskelu- ja työkyvyn edistämisessä. Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystarpeen keskeisin tausta on vahvistunut näyttö liiallisen päivittäisen istumisen terveyshaitoista. Lisäksi fyysisen aktiivisuuden edistäminen voidaan jatkossa ulottaa liikuntatilojen lisäksi myös muuhun korkeakouluympäristöön.

Asiantuntijatyöryhmä pyrkii saamaan työnsä valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Työryhmä toivoo työnsä tueksi mahdollisimman laajaa keskustelua fyysisen aktiivisuuden edistämisestä korkeakouluympäristössä.

Lisätietoja:
Työryhmän puheenjohtajat, koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä, helka-liisa.hentila@oulu.fi ja rehtori Jouko Paaso, jouko.paaso@oamk.fi
Työryhmän sihteeri, korkeakoululiikunnan asiantuntija Jussi Ansala, p.044-7800 214, jussi.ansala@oll.fi

Korkeakoululiikunnan suositukset löytyvät täältä:
www.oll.fi/suositukset

Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyöryhmä 2017

Puheenjohtajat:
Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto & Suomen yliopistot UNIFI ry
Rehtori Jouko Paaso, Oulun ammattikorkeakoulu OAMK & Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene

Työryhmän muut jäsenet:
Liikuntasuunnittelija Teija Hakala, Turun yliopisto / Campus Sport
Liikuntasuunnittelija Saara Hanhela, Opiskelijakunta Savotta / Sykettä – Itä-Suomen korkeakoulujen liikuntapalvelut
Erikoistutkija Pauliina Husu, UKK-Instituutti
Toiminnanjohtaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU
Terveyspalvelupäällikkö Hanna Kari, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS
Asiantuntija Johanna Kujala, Liikkuva koulu -ohjelma, Opetushallitus
Erityisasiantuntija Matleena Livson, Suomen Olympiakomitea
Hallituksen jäsen Jyri Niemi, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
Tutkimuspäällikkö Arto Pesola, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Hallituksen jäsen Jani Sillanpää, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL

Opiskelijoiden Liikuntaliitto etsii osa-aikaista asiantuntijaa viestinnän kehittämisprojektiin

19.05.2017 // 13:13

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio. OLL:n tavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden liikunnan harrastamista ja opiskeluaikaisia liikuntamahdollisuuksia.

Haemme nyt joukkueeseemme osa-aikaista asiantuntijaa viestinnän kehittämisprojektiin 1.8.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Työnkuvaan viestinnän asiantuntijana kuuluu liiton graafisen ilmeen uudistaminen, uusien graafisten pohjien luominen viestinnän tueksi ja verkkosivujen uudistaminen. Viestinnän asiantuntija avustaa myös liiton päivittäisen viestinnän toteuttamisessa.

Tarjoamme sinulle:

 • Mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtävänkuvan opiskelija- ja liikuntajärjestöjen keskiössä.
 • Joustavat työajat sekä innostuneen ja nuorekkaan työyhteisön valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen yhteisellä toimistolla.
 • Määräaikaisen työsopimuksen 1.8-31.12.2017, 22h viikkotyöajalla (60%)
 • Urheilujärjestöjen työehtosopimuksen palkkaluokan C mukaisen palkan (60% * peruspalkka 2153 €/kk + henkilökohtainen palkanosa)

Edellytämme sinulta:

 • Korkeakouluopintoja
 • Hyviä graafisen viestinnän taitoja
 • Kiinnostusta liikuntaan ja liikunnan järjestökenttään
 • Hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa

Arvostamme:

 • Projektiosaamista
 • Aikaisempaa työkokemusta viestinnän tehtävistä
 • Kokemusta järjestötoiminnasta ja/tai opiskelijaliikkeestä
 • Oma-aloitteisuutta
 • Hyviä sosiaalisia taitoja
 • Hyviä tietoteknisiä valmiuksia

OLL korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakemuksia eritaustaisilta ihmisiltä. Tehtävään sovelletaan urheilujärjestöjen työehtosopimusta.

Hakuaika päättyy 30.5. Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen hilkka.poyhonen(a)oll.fi. Hakemuksessa tulee olla liitteenä hakijan ansioluettelo.

Tiedustelut puhelimitse pääsihteeri Hilkka Pöyhönen 044 7800210 tai sähköpostitse hilkka.poyhonen(a)oll.fi.

OLL hakee SELL Student Games 2020 -kisojen järjestäjää

08.05.2017 // 15:52

Taustatietoa SELL-kisoista

SELL Student Games on kansainvälinen korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu urheilufestivaali. Ensimmäiset SELL-kisat järjestettiin jo vuonna 1923. Toisen maailmansodan seurauksena perinne katkesi vuosikymmeniksi kunnes vuonna 1998 aika oli taas kypsä tämän Suomen ja Baltian maiden yhteisen opiskelijaurheilufestivaalin henkiin herättämiselle. Nykyään toukokuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna järjestettävät SELL-kisat ovat avoimet korkeakouluopiskelijoille ympäri maailman, mutta kisojen organisoinnista vastaavat vuorollaan SELL-maat eli Suomi, Viro (Eesti), Latvia ja Liettua. Kisoihin on osallistunut vuosittain yli 1600 osallistujaa noin 15:a eri maasta. Baltian maissa järjestettyihin kisoihin on Suomesta matkustanut yleensä parisen sataa opiskelijaa.

Edelliset Suomessa järjestetyt tapahtumat: vuonna 2016 Tampereella, Tampereen Teknillisen yliopiston opiskelijoiden urheiluseura TurVoKe ry:n järjestämänä, 2012 Espoossa (järjestämisvastuussa AYY/AaltoUS), vuonna 2008 Espoossa (TKY/ Polyteknikkojen Urheiluseura PUS) ja vuonna 2004 Tampereen teknillisellä yliopistolla Hervannassa (TTYY/Teekkareiden urheilu- ja voimailukerho TurVoKe).

SELL-kisojen tavoitteet

–  Järjestää opiskelijoiden oma kansainvälinen monilajitapahtuma, jossa osallistujat, valmentajat, yleisö, kutsuvieraat, tuomarit, vapaaehtoiset ja kisoja järjestävä organisaatio viihtyvät ja saavat positiivisia elämyksiä
– Toteuttaa teknisesti onnistuneet ja laadukkaat kisat
–  Lisätä lajin harrastajia ja liikkujia seuroissa
– Markkinoida opiskelija- ja/tai ylioppilaskuntaa, opiskelijaurheiluseuroja, kaupunkia ja sen korkeakoulua/korkeakouluja sekä yhteistyökumppaneita
–  Lisätä korkeakoululiikunnan tunnettuutta ja näkyvyyttä
–  Lisätä yhteisöllisyyttä ja vähentää liikkumattomuutta

SELL-kisat 2020 Suomessa – hakuaika 8.5.2017-5.10.2017

Vuonna 2020 on jälleen Suomen vuoro isännöidä SELL -kisoja. Opiskelijoiden Liikuntaliitto pyytää kisojen järjestämisestä kiinnostuneita tahoja olemaan yhteydessä OLL:oon. OLL käy alustavien yhteydenottojen pohjalta tarkentavat keskustelut kaikkien kiinnostuksensa ilmaisseiden kanssa.

Hakuasiakirjat lähetetään pyydettäessä. Lähetä pyyntö osoitteeseen: oll@oll.fi.

Lisätietoja antaa koulutus- ja tapahtumakoordinaattori Jenny Söderman:
jenny.soderman(a)oll.fi
+358 44 7800 217