Arkistot tammikuu, 2017

osmkisat.fi kokoaa kaikki kisat yhteen palveluun

26.01.2017 // 15:12

Opiskelijoiden SM-kisoille on avautunut uusi osmkisat.fi -sivusto, jonka kautta korkeakouluopiskelijat pääsevät ilmoittautumaan suoraan kisoihin ja selaamaan jo ilmoittautuneita osallistujia. Sivuston ja konseptin kehittämistyön myötä tuodaan opiskelijaliikuntaa vahvemmin ja selkeämmin esille myös muille sidosryhmille. Uudistuksen tavoitteena onkin lisätä kisojen kävijämäärää ja tunnettuutta.

Opiskelijoiden Liikuntaliitossa toteutetetun palvelumuotoiluprojektin myötä OSM-tapahtumakonseptia muovattiin asiakaslähtöisempään suuntaan. Samanaikaisesti rakennettiin kisoille yhtenäinen ilmoittautumisjärjestelmä, uudet nettisivut ja visuaalinen ilme.

OSM-kisat loikkaavat uuden digitaalisen palvelun avulla aimo harppauksen eteenpäin. Nyt kisoihin ilmoittautuminen on helpompaa ja opiskelijat pääsevät näkemään kaikki kisat yhdellä vilkaisulla. Palvelua on kehitetty kisojen järjestäjien, osallistujien sekä yksittäisten opiskelijoiden palautteiden avulla ja kehitystyö jatkuu edelleen”, innostuu OLL:n tapahtumista vastaava varapuheenjohtaja Juho Paavola.

osmkisat.fi -palvelun myötä toteutetaan ensimmäistä kertaa matalan kynnyksen keilailun Let´s Bowl -kilpailu. Kilpailuformaattina on 3-5 hengen joukkuekisa: joukkue käy keilaamassa omalla lähihallilla, täyttää tuloslomakkeen ja jättää sen hallille, joka välittää tulokset Suomen Keilailuliittoon. Joulukuun lopussa kolme parasta joukkuetta palkitaan.

Haluamme lisätä matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia ja tuoda OSM-konseptia tutuksi kaikille korkeakouluopiskelijoille. OSM-kisoihin voi osallistua kuka vaan, taitotasoon katsomatta. Tulemme kiinnittämään entistä enemmän huomiota kisojen vastuullisuuteen, kisakokemukseen sekä kestäviin tuotantoratkaisuihin”, kertoo palvelumuotoilusta vastaava koulutus- ja tapahtumakoordinaattori Jenny Söderman.

Yhteydenotot:

Varapuheenjohtaja Juho Paavola
+358 44 7800 215
juho.paavola@oll.fi

Koulutus- ja tapahtumakoordinaattori Jenny Söderman
+358 44 7800 217
jenny.soderman@oll.fi

www.osmkisat.fi
Facebook
Twitter
Instagram

Tilaa opiskelijoiden SM-kisakirje täältä

#osm2017 #osmkisat #servicedesign #digitalization #studentsports #OLLfi

Valtakunnalliset opiskelijoiden SM-kisat edistävät korkeakouluopiskelijoiden terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa sekä opiskelijoiden hyvinvointia tarjoamalla matalan kynnyksen liikuntaa opiskelijayhteisössä sekä tuomalla liikunnan iloa ja hyvää fiilistä. Kisojen järjestäjät, jotka ovat usein opiskelijoita itsekin, saavat arvokasta kokemusta projektinhallinnasta sekä merkityksellistä tekemistä urheilun ja liikunnan parissa.

Sivuston tuotannosta vastasi Oncoden Jani Hyytiäinen ja sivujen visuaalisesta ilmeestä Teemu Perhiö.

Opiskelijat istuvat mielestään liikaa, mutta sen vähentäminen korkeakouluympäristössä on vaikeaa

16.01.2017 // 14:10

Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja Ahaa! -tutkimuspalvelun toteuttaman laadullisen tutkimuksen mukaan opiskelijat kokevat istuvansa liikaa, mutta sen vähentäminen korkeakouluympäristössä nähdään vaikeaksi.

Tampereella toteutetussa tutkimuksessa haastateltiin vähän liikkuvia korkeakouluopiskelijoita heidän liikuntasuhteestaan. Yhtenä osana tutkimusta selvitettiin opiskelijoiden suhtautumista päivittäiseen istumiseen ja sen tauottamiseen, sillä tutkimusten mukaan liiallinen istuminen on itsenäinen terveysriski ja etenkin korkeakouluopiskelijoilla päivittäistä istumista kertyy runsaasti. Korkeakoululiikunnan barometrin (2013) mukaan mediaanikorkeakouluopiskelija istuu päivittäin 9-10 tuntia, mikä on noin tunnin enemmän kuin aikuisväestö yleisesti.

Kaikki haastateltavat suhtautuivat istumiseen, tai sen vähentämisen haasteeseen samalla tavoin. He tiesivät, että pitkäaikainen istuminen ei ole hyväksi ja osa oli huomannut YTHS: n ja Turun yliopiston istumisen vähentämiseen tähtäävän Pylly ylös-kampanjan elementtejä kampuksella. Opiskelijat kokivat, että he istuivat liikaa ja osa kertoi tuntevansa sen kehossaan. He mielellään istuisivat vähemmän, jos se olisi yksinkertaista. Haastatellut eivät kuitenkaan nähneet istumisen vähentämistä mahdollisena. Istumisen tauottaminen julkisesti koettiin sosiaalisesti outona, eikä luennoilla nähty olevan tilaa seistä. Opiskelijoiden mukaan korkeita pöytätasoja ei ole lähes lainkaan ja heistä oli vaikea kuvitellakaan miten seisomiselle suotuisia rakenteita syntyisi. Näyttää siltä, että vaikka istuminen aiheuttaa jo ongelmia, ei keinoja asian muuttamiseen ole paljon tarjolla.

Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastateltavat osallistuivat myös liikemittarin avulla tehtyyn fyysisen aktiivisuuden objektiiviseen mittaukseen. Mittauksen mukaan opiskelijat istuivat mittausjaksolla paljon (61 – 76 % hereillä oloajasta). Vaikka mittauksen tulokset eivät ole yleistettäviä, tukivat ne silti haastateltavien kertomusta runsaasta päivittäisestä istumisesta.

Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä yhtätoista alle terveysliikuntasuosituksen liikkuvaa tamperelaista opiskelijaa Tampereen yliopistosta, Tampereen teknillisessä yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Koko tutkimus on luettavissa täältä:

http://www.oll.fi/assets/uploads/2012/09/PIT%C3%84IS-LIIKKUA-ENEMM%C3%84N.pdf

 

Lisätietoja:

Korkeakoululiikunnan asiantuntija Hanne Munter 044 780 0219, hanne.munter@oll.fi

Puheenjohtaja Marjukka Mattila 044 780 0211, marjukka.mattila@oll.fi

OLL:n hallitus järjestäytyi

13.01.2017 // 14:54

 

Screenshot_20170113-130724-2Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) hallitus vuodelle 2017 on järjestäytynyt ensimmäisessä kokouksessaan 13.1.2017. Hallitus on jakanut kullekin hallituksen jäsenelle vastuualueet sekä kummiopiskelijakunnat, -ylioppilaskunnat ja kummijäsenjärjestöt.

Vastuunjako ja yhteystiedot
(suluissa kummiopiskelijakunnat ja -ylioppilaskunnat):

Marjukka Mattila (pj): hallinto, kansainvälisyys, järjestötoiminta, kuntavaalit (OSAKO, Vamok, VYY, JYY, JAMKO, LTKY, Saiko, Metka, HYY, AYY, ASK, SHS, Skåhla).
p. 044 7800 211 marjukka.mattila(at)oll.fi
twitter: @MaryjohnMattila

Juho Paavola (vpj): Tapahtumat ja koulutukset, viestintä, liikuntatuutorointi, yhdenvertaisuus. (LYY, Rotko, Copsa, SAMO, TTYY, TAMKO, TYY, Polamk, Sammakko, TAMY, TUO, Novium, O’Diako).
p. 044 780 0215 juho.paavola(at)oll.fi
twitter: @JuhoKPaavola

Otto Takala (vpj): Liikuntapolitiikka ja -edunvalvonta. (Kamo, ISYY, Poka, Savotta, Kaakko, Tahkon Talli, LAMKO, HAMKO, Laureamko, Helga, Kadettitoverikunta, HUMAKO, SKY).
p. 044 780 0216 otto.takala(at)oll.fi
twitter: @ottotakala

Pekka Petäkoski, hallituksen jäsen Korkeakoululiikuntatoimien verkostot
p. 050 355 5870 paasihteeri.metka(at)gmail.com

Opiskelijoiden Liikuntaliittoa voi seurata sosiaalisen median välityksellä:
Facebook: http://www.facebook.com/opiskelijaliikunta.fi
Twitter: @Liikuntaliitto
Instagram: @Opiskelijoiden_liikuntaliitto
Snapchat: OLLfi

Lisätietoja:
Marjukka Mattila
Puheenjohtaja
Opiskelijoiden Liikuntaliitto
p. 044 7800 211
marjukka.mattila(at)oll.fi