Arkistot marraskuu, 2015

OLL hakee pääsihteerin sijaista

20.11.2015 // 10:42

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio. OLL:n tavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden liikunnan harrastamista ja opiskeluaikaisia liikuntamahdollisuuksia.

Haemme nyt joukkueeseemme PÄÄSIHTEERIÄ TOIMIVAPAAN SIJAISEKSI määräaikaiseen työsuhteeseen 4.1.2016-31.1.2017.

Pääsihteerinä toimit liiton hallituksen alaisena liiton toiminnanjohtajana sekä toimiston esimiehenä, vastaat liiton talouden hoidosta ja hallituksen päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta, kehität liiton toimintaa ja varainhankintaa sekä huolehdit osaltasi liiton yhteyksistä Suomen liikunta-, opiskelija- ja nuorisopolitiikan vaikuttajiin. Lisäksi tehtäviisi kuuluu kansainvälinen järjestötoiminta sekä liiton viestinnän koordinointi.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen mahdollisuuden suomalaisen opiskelijaliikuntakulttuurin kehittämiseen OLL:n strategian 2016-2020 mukaisesti sekä vastuuta kehittyvän organisaation johtamisesta ja esimiehenä toimimisesta. Työympäristö osana valtakunnallisten korkeakouluopiskelijajärjestöjen yhteistä toimistoa on nuorekas ja työajat joustavat.

Työ edellyttää korkeakouluopintoja, opiskelija- tai liikuntajärjestötoiminnan tuntemusta sekä kokemusta taloushallinnosta ja yhdistystoiminnasta. Katsomme eduksi oma-aloitteisuuden, johtamis- ja henkilöstöhallinnon taidot, matkustusvalmiuden, kielitaidon sekä kyvyn vastuulliseen ja itsenäiseen työskentelyyn.
Työsopimus on määräaikainen perustuen toimivapaan sijaisuuteen alkaen 4.1.2016 tai sopimuksen mukaan kestäen 31.1.2017 asti. Työ on kokoaikainen (37,5 h/vk, kokonaistyöaika) ja perustuu Urheilujärjestöjä koskevaan työehtosopimukseen (vaativuustaso D).

OLL korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakemuksia eritaustaisilta ihmisiltä.

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen tulee toimittaa tiistaihin 1.12.2015 klo 16 mennessä sähköpostilla osoitteeseen matias.vainio@oll.fi. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti heti hakuajan päätyttyä ja haastattelut pidetään 7.-8.12.2015.

Tiedusteluihin vastaavat:
– puheenjohtaja Matias Vainio, p. 044 780 0211, matias.vainio@oll.fi
– pääsihteeri Hilkka Laitinen, p. 044 780 0210, hilkka.laitinen@oll.fi

Turun yliopiston ja YTHS:n Pylly ylös -hankkeelle kansainvälistä tunnustusta

16.11.2015 // 13:53
awards voitto_1 (1)

YTHS:n Anne Friman ja Turun yliopiston yliopistoliikunnan Teija Hakala vastaanottivat ENAS Best Practice palkinnon Berliinissä.

Turun yliopiston ja YTHS:n yhteinen Pylly ylös -hanke palkittiin viime viikolla Berliinissä järjestetyssä ENAS-konferenssissa (European Network of Academic  Sports Services). Konferenssi kokoaa yhteen korkeakoulujen liikuntatyöntekijöitä ympäri Eurooppaa jakamaan parhaita käytänteitä ja kehittämään yhdessä korkeakoulujen liikuntapalveluita. Konferenssissa jaetaan vuosittain ENAS Best Practice Award esimerkilliselle toimintatavalle.

Tänä vuonna palkinto tuli ensimmäistä kertaa Suomeen, kun Turun yliopiston yliopistoliikunnan liikuntasuunnittelija Teija Hakala ja YTHS:n fysioterapeutti Anne Friman esittelivät pyynnöstä Turun yliopistossa käynnistettyä Pylly ylös!/Bottoms up! -hankkeen.

”Hanke herätti valtavasti mielenkiintoa ja innostusta ja monet haluavat viedä sen omaan korkeakouluunsa. Erityisesti kiiteltiin hankkeen helppoa, yksinkertaista ja edullista toteutustapaa ja sitä, että se kohdistuu koko yliopistoon”, kommentoi Teija Hakala.presentation_1

Pylly ylös -hanke käynnistyi, kun Turun YTHS:ssä ja Turun yliopiston yliopistoliikunnassa pohdittiin, miten opiskelijoille ja henkilökunnalle voitaisiin viestiä istumisen haitoista. Tavoitteena on, että opiskelijat ja henkilökunta vähentävät ja tauottavat aktiivisesti istumista. Pylly ylös -hankkeen avulla pyritään myös vaikuttamaan tilasuunnitteluun, jotta seisominen olisi mahdollista opiskelu- ja työpäivän aikana. Hanketta rahoittavat YTHS, Työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Turun yliopisto.

OLL onnittelee turkulaisia seisten aplodeeraamalla!

Lisätietoja:
www.yths.fi/pylly_ylos
Pylly ylös -sivu facebookissa
ENAS Best Practice Award

Bennie Wardi Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtajaksi 2016

13.11.2015 // 15:01

Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) puheenjohtajaksi vuodelle 2016 on valittu Bennie Wardi. Wardi on 25-vuotias Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelija. Kuluvana vuonna Wardi on toiminut OLL:n varapuheenjohtajana.

Kokoushotelli Siikarannassa Espoossa kokoontunut OLL:n liittokokous valitsi perjantaina hallituksen johtamaan liiton toimintaa vuonna 2016. Hallituksessa toimivat puheenjohtaja Bennie Wardin, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HELGA), ohella varapuheenjohtajat Miran Hamidulla, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) ja Marjukka Mattila, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) sekä hallituksen jäsen Pekka Petäkoski, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (METKA).

”Olen erittäin kiitollinen liittokokouksen tuesta ja innoissani edessä olevasta vuodesta. Tuleva vuosi on erittäin merkittävä OLL:n uuden strategian 2016-2020 hyväksymisen myötä. Lähdemme heti jalkauttamaan strategiaa luontevaksi osaksi liiton toimintaa ja etsimään uusia keinoja talouden vakauttamiseksi.”, Wardi toteaa.

Liittokokous hyväksyi OLL:lle uuden strategian vuosille 2016-2020. Strategian visiona on terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien opiskelijoiden osuuden merkittävä kasvu vuoteen 2020 mennessä. Keskeisiä toimenpiteitä vision saavuttamisessa ovat korkeakoulujen liikuntaolosuhteiden parantaminen ja opiskelijoiden liikuntasuhteen syventäminen.

Liittokokous antoi myös yhteisen kannanoton, jossa todetaan esitettyjen koulutusleikkausten murentavan korkeakouluyhteisön hyvinvointia ja jaksamista. Kannanotossa tuodaan myös esille voimakas huoli leikkausten mahdollisista vaikutuksista korkeakoulujen liikuntapalveluihin.

Liittokokouksessa luovutettiin myös OLL-malja LAMK Sports – Lahden ammattikorkeakoulujen liikuntapalveluille. LAMK Sports on nopeasti vakiinnuttanut asemansa ja saanut myös korkeakoulun johdon mukaan liikuntapalveluiden kehitystyöhön. Vuoden liekehtijä -palkinto luovutettiin Juha Salmelle, joka kuluvana vuonna on Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (JAMKO) hallituksen liikuntavastaavana erittäin aktiivisesti edistänyt opiskelijaliikunnan asemaa koko Jyväskylässä.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto onnittelee lämpimästi uutta hallitusta ja kiittää kaikkia liittokokoukseen osallistuneita!

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY – OLL

Matias Vainio      Hilkka Laitinen
Puheenjohtaja    Pääsihteeri

Lisätietoja:
OLL:n puheenjohtaja 2015, Matias Vainio, 044 7800211
OLL:n puheenjohtaja 2016, Bennie Wardi, 044 7800216

Studerandenas Idrottsförbunds förbundsmöte: Nedkärningarna i utbildningen smular sönder välfärden

13.11.2015 // 15:00

Studerandenas Idrottsförbunds förbundsmöte befarar att nedskärningarna i utbildningen och de många samarbetsförhandlingar som de lett till inverkar på såväl utbildningens kvalitet som studerandenas och personalens välbefinnande och ork.

OLL anser att nedskärningarna utgör en ansenlig risk för högskolornas tjänster inom motion och idrott. Barometern för högskoleidrott visar att motions- och idrottstjänster av god kvalitet vid högskolan märkbart ökar studerandenas utövande av motion.Under de senaste åren har tjänsterna utvecklats vid flera högskolor, men nedskärningarna hotar de här förbättringarna.

Förbundsmötet oroar sig speciellt för de högskolor där motions- och idrottstjänsterna är underutvecklade: I ett svårt ekonomiskt läge med rekryteringsförbud är det inte troligt att nya tjänster kommer att erbjudas. Det här kommer oundvikligen att avspegla sig i studerandenas välbefinnande, studieförmåga och ork. Undersökningar visar att studerande som utövar motion också avlägger fler studiepoäng.

Förbundsmötet vill även uppmärksamma beslutsfattarna på att nedskärningarna orsakar betydande stress och förlamar hela högskolesamfundet. De negativa konsekvenserna avspeglas även i att folk inte har ork att sköta sitt välbefinnande. Ett fysiskt aktivt och välmående högskolesamfund är ett måste för ett framgångsrikt högskoleväsen.

Studerandenas Idrottsförbund samlades till förbundsmöte 12–13.11 på kongresshotellet Siikaranta i Esbo/Kyrkslätt.

STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF

Matias Vainio                    Hilkka Laitinen
ordförande                         generalsekreterare

Mer information:
Matias Vainio
Ordförande
Studerandenas Idrottsförbund
tfn 044 7800 211

Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous: Koulutusleikkaukset murentavat hyvinvointia

13.11.2015 // 14:59

Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous pelkää koulutusleikkausten ja niistä seuranneen YT-neuvottelusuman vaikutuksia paitsi koulutuksen laatuun, myös opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen.

OLL pitää leikkauksia suurena riskinä korkeakoulujen liikuntapalveluille. Korkeakoululiikunnan barometrin mukaan korkeakoulun laadukkaat liikuntapalvelut lisäävät olennaisesti opiskelijoiden liikunnan harrastamista. Viime vuosina liikuntapalveluita on kehitetty merkittävästi useissa korkeakouluissa, mutta leikkaukset asettavat nämä parannukset uhan alle.

Liittokokous on erityisen huolestunut niistä korkeakouluista, joissa liikuntapalvelut ovat vasta kehittymässä: tiukassa taloustilanteessa, rekrytointikieltojen aikana uusia palveluita tuskin rakennetaan. Se heijastuu väistämättä opiskelijoiden hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen, opiskelukykyyn ja jaksamiseen. Liikuntaa harrastavien opiskelijoiden on todettu suorittavan enemmän opintopisteitä.

Liittokokous haluaa kiinnittää päättäjien huomiota myös siihen, että koulutusleikkaukset aiheuttavat suurta stressiä ja lamaannuttavat koko korkeakouluyhteisöä. Leikkausten negatiivinen vaikutus näkyy myös niin, etteivät ihmiset jaksa huolehtia hyvinvoinnistaan. Liikkuva ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö on menestyvän korkeakoululaitoksen välttämätön ehto.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto kokoontui liittokokoukseensa 12.-13.11. kokoushotelli Siikarannassa Espoossa/Kirkkonummella.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY

Matias Vainio                    Hilkka Laitinen
puheenjohtaja                  pääsihteeri

Lisätietoja:
Matias Vainio
Puheenjohtaja
Opiskelijoiden Liikuntaliitto
p. 044 7800 211

OLL:n pääsihteeri Hilkka Laitinen valittu FISUn hallitukseen

09.11.2015 // 12:47

OLL:n pääsihteeri Hilkka Laitinen valittiin Kansainvälisen opiskelijaurheiluliitto FISUn hallitukseen eilen sunnuntaina FISUn liittokokouksessa käydyissä vaaleissa. Laitisen valintaa hallituksen jäseneksi saatiin jännittää kolmannelle kierrokselle asti. Kolmannella kierroksella Laitinen voitti yhdysvaltalaisen Gary Cunninghamin äänin 74-41. Kaksipäiväiseen liittokokoukseen saapui edustajia yhteensä 127 jäsenmaasta.

”Työtä valinnan eteen on tehty valtavasti. On upeaa päästä vaikuttamaan kansainväliseen opiskelijaurheiluun suomalaisten opiskelijoiden edustajana. Kiitos menestyksestä kuuluu kampanjatiimille, mutta myös Suomen maineelle aktiivisena toimijana”, Laitinen toteaa.

Hilkka Laitinen on toiminut OLL:n pääsihteerinä viiden vuoden ajan. Hän on toiminut aktiivisesti Suomen liikunnan ja urheilun kentässä eri luottamustehtävissä. FISUssa Laitinen on edustanut Suomea eri tapahtumissa ja liittokokouksissa sekä edistänyt sukupuolten tasa-arvoa FISUn tasa-arvokomiteassa 2011-2015.

”Laitinen on osoittanut viimeisten viiden vuoden aikana kykynsä kansainvälisellä kentällä. Nykyinen Olympiakomitean puheenjohtaja Risto Nieminen on edellinen suomalainen FISUn hallituksessa (1987-2003), ja 12 vuoden tauon jälkeen olemme jälleen kansainvälisen opiskelijaliikunnan ytimessä”, hehkuttaa OLL:n puheenjohtaja Matias Vainio.

Liittokokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi venäläisen Oleg Matytsinin, joka on aikaisemmin toiminut mm. FISUn 1. varapuheenjohtajana. Matytsin voitti istuvan puheenjohtajan Claude Louis Gallienin äänin 102-23.

Kansainvälinen opiskelijaurheiluliitto FISU on perustettu vuonna 1949, ja siihen kuuluu 170 maata edustavaa jäsenliittoa. FISU hallinnoi talvi- ja kesäuniversiadeja sekä opiskelijoiden MM-kisoja. Suomea FISUssa edustaa Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry.

Lisätietoja:

Hilkka Laitinen
Pääsihteeri
Opiskelijoiden Liikuntaliitto
FISUn hallituksen jäsen
+358447800210
hilkka.laitinen@oll.fi

Matias Vainio
Puheenjohtaja
Opiskelijoiden Liikuntaliitto
+358447800211
matias.vainio@oll.fi

66. Akateemisen Wartin järjestäjähaku auki

06.11.2015 // 15:00

 

66. Akateemisen Wartin järjestäjähaku on nyt auki! Järjestävänä tahona voi toimia liikuntatoimi, ylioppilas- tai opiskelijakunta tai opiskelijaurheiluseura. Akateeminen Wartti on yleensä järjestetty vapun yhteyteen.

Akateeminen Wartti on Suomen perinteisin korkeakouluopiskelijoiden rento ja vauhdikas viestijuoksu, jossa 15 minuutin aikana joukkueet pyrkivät etenemään mahdollisimman pitkälle. Osuuksia viestissä on seitsemän. Pisimmälle pötkinyt joukkue on voittaja, mutta Wartin henkeen kuuluu, että myös hyvästä joukkuehengestä ja asusta palkitaan! Lisäksi Akateemisen wartin yhteyteen voi järjestää muuta liikunnallista ohjelmaa ja esittelypisteitä

Kiinnostuitko? Kerää porukka ja lähetä meille järjestäjähakemus. Hakuaikaa on 7.12.2015 saakka. Tarkempaa tietoa tapahtumasta ja hakemuksesta allaolevasta hakukuulutuksesta.

Hakukuulutus AW2016

Linkki vuoden 2011 Akateemisen Wartin esittelyvideoon

aw17-480x355

Kuva 90-luvun wartista

 

OSM-kisalajien täydennyshaku avattiin

05.11.2015 // 11:44

OLL:n hallitus päätti kokouksessaan 19/2015 myöntää Opiskelijoiden SM- kisojen (OSM) järjestämisoikeuden kymmenelle eri lajille. Joukkuelajeista kisajärjestämisoikeus myönnettiin lentopallolle (Tampere), jääkiekolle (Rovaniemi), salibandylle (Vierumäki), padelille (Helsinki) sekä futsalille (Tampere). Yksilölajeista oikeuden saivat marathon (Helsinki), puolimarathon (Helsinki, 10km maantiejuoksu (Helsinki), golf (Helsinki) sekä kyykkä (Tampere). Aiemmin tänä vuonna järjestämisoikeus myönnettiin myös biljardille (Tampere), joten lajeja on OSM-kalenterissa kasassa jo 11.

Samalla OLL:n hallitus avasi OSM-kisalajien täydennyshaun, joka kestää 30.11.2015 saakka. Haun aikana voi hakea minkä tahansa lajin kisajärjestäjäoikeutta, jolle  ei myönnetty haun ensimmäisellä kierroksella. Haettavia lajeja voivat olla esimerkiksi jalkapallo, pesäpallo, tennis, pöytätennis tai frisbee-golf.

Kokoa siis innokas tiimi kasaan ja tule järjestämään OSM-kisoja vuodelle 2016! Mukaan ehtii vielä hyvin!

Lisätietoja OSM-kisoista sekä kaikkeen hakuun liittyvästä asiasta saat ottamalla yhteyttä OLL:oon.
jyrki.eriksson@oll.fi, +358447800217

Lisätietoa täydennyshausta saa täältä