Arkistot kesäkuu, 2015

OLL yhdessä 32 järjestön kanssa vaatii hallitukselta toimia transihmisten itsemääräämisoikeuden puolesta

24.06.2015 // 14:55

33 ihmisoikeus-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöä julkaisi tänään 24.6.2015 Suomen hallitukselle osoitetun kannanoton, jossa vaaditaan translain ihmisoikeusloukkausten poistamista.

Järjestöjen mukaan sukupuolen juridista vahvistamista koskeva lainsäädäntö eli niin kutsuttu translaki tulee uudistaa ihmisoikeusperustaisesti niin, että sukupuolen juridinen vahvistaminen tapahtuu henkilön omalla ilmoituksella. Tämä noudattaisi Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen ja muiden ihmisoikeuselinten suosituksia sekä seuraisi viimeaikaista kansainvälistä kehitystä. Uudistus on tarkoituksenmukaista tehdä samalla, kun translaki avataan avioliittolain muutoksesta johtuen.

”Vaadimme, että Suomi täyttää kansainvälisesti antamansa lupaukset ja sitoumukset ihmisoikeuksien toteuttamisesta. Juridisen sukupuolen vahvistamisen ehdoksi ei saa asettaa lisääntymiskyvyttömyyttä eikä mitään lääketieteellistä hoitoa, toimenpidettä tai diagnoosia. Ehdoksi ei myöskään saa asettaa terveydenhoitohenkilöstön tai muun kolmannen osapuolen lausuntoa tai vastaavaa. Juridisen sukupuolen vahvistaminen ja henkilön mahdollisesti tarvitsema lääketieteellinen hoito pitää erottaa toisistaan, eikä niiden toteutumista saa ehdollistaa toisistaan riippuviksi. Mahdollisten lääketieteellisten hoitojen tulee perustua kunkin potilaan yksilöllisiin tarpeisiin. Juridisen sukupuolen vahvistamisen pitää olla sujuvaa ja nopeaa”, sanoo Trasekin puheenjohtaja Antti Karanki.

Translain muutoksia on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä, mutta edellinen hallitus ei antanut asiasta esitystä eduskunnalle. Ministeriön asiantuntijatyöryhmä ehdottaa mahdollisuutta muuttaa lainsäädäntöä siten, että henkilö voisi itse ilmoittaa tai tehdä hakemuksen sukupuolensa vahvistamisesta väestötietoihin ja että rekisterimerkinnän muutos voitaisiin tehdä ilman vaatimusta lääketieteellisen selvityksen antamisesta transsukupuolisuudesta. Vaatimusta täysi-ikäisyydestä sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksenä voisi työryhmän mukaan olla perusteltua tarkastella.

Järjestöjen mielestä on syytä harkita, onko erillinen translaki ylipäätään tarpeellinen esitettyjen muutosten jälkeen, vai sopivatko juridisen sukupuolen vahvistamiseen liittyvät säännökset Tanskan mallin mukaan paremmin väestötietolakiin, jossa muutenkin säännellään henkilötunnuksen muuttamiseen liittyviä tilanteita.

Alla olevan Transihmisten ihmisoikeudet toteutettava – translaki uudistettava -kannanoton ovat allekirjoittaneet seuraavat järjestöt:

Frank Johansson, toiminnanjohtaja, Amnesty International Suomen osasto ry
Petra Peltonen, varapuheenjohtaja, Demarinuoret ry
Minna-Maaria Lax, puheenjohtaja, Dreamwear Club ry
Päivi Mattila, pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto ry
Janne Hälinen, puheenjohtaja, Kansallinen sateenkaariryhmä – Kasary ry
Simo Rauma, puheenjohtaja, Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA ry
Hilkka Kemppi, puheenjohtaja, Keskustan Opiskelijaliitto ry
Teppo Säkkinen, puheenjohtaja, Keskustanuoret ry
Tuomas Stöckel, varapuheenjohtaja, Kokoomuksen Nuorten Liitto ry
Daniel Lahti, Puheenjohtaja, Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry
Kalle Könkkölä, toiminnanjohtaja, Kynnys ry
Jemi Heinilä, puheenjohtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA
Milla Pyykkönen, pääsihteeri, Naisasialiitto Unioni ry
Matias Vainio, puheenjohtaja, Opiskelijoiden liikuntaliitto ry (OLL)
Ahto Apajalahti, puheenjohtaja, Piraattinuoret ry
Oscar Ohlis, ordförande, Regnbågsankan rf
JP Väisänen, Punainen sateenkaari, SKP:n HLBTQ-työryhmä
Juha Jämsä, toiminnanjohtaja, Sateenkaariperheet ry
Aija Salo, pääsihteeri, Seta ry
Hanna Huumonen, puheenjohtaja, Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry
Marita Ruohonen, toiminnanjohtaja, Suomen Mielenterveysseura
Olli Joensuu, pääsihteeri, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Kimi Merikukka, puheenjohtaja, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Joonas Peltonen, puheenjohtaja, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Janne Ollikainen, pääsihteeri, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry
Jari Järvenpää, puheenjohtaja, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
Ida Schauman, förbundsordförande, Svensk ungdom
Antti Karanki, puheenjohtaja, Trasek ry
Merja Heikkonen, puheenjohtaja, Vammaisfoorumi ry
Anni Ahlakorpi, puheenjohtaja, Vasemmistonuoret ry
Pinja Laukkanen, puheenjohtaja, Vasemmisto-opiskelijat ry
Saara Ilvessalo, puheenjohtaja, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry
Jens Back, ordförande, Åbo Akademis studentkår

Lisätiedot:
Antti Karanki, puheenjohtaja, Trasek ry p. 041 546 1565, puheenjohtaja@trasek.fi
Aija Salo, pääsihteeri, Seta ry p. 050 309 8108, paasihteeri@seta.fi

Kannanotto 24.6.2015

Transihmisten ihmisoikeudet toteutettava – translaki uudistettava

Me allekirjoittaneet järjestöt vaadimme translain ihmisoikeusloukkausten poistamista viipymättä. Asiassa on tehty laaja valmistelutyö, jonka pohjalta on mahdollista edetä nopeasti toteuttamaan lakiuudistus. Uudistus on tarkoituksenmukaista tehdä samalla, kun translaki avataan avioliittolain muutoksesta johtuen.

Sukupuolen juridista vahvistamista koskeva lainsäädäntö eli niin kutsuttu translaki tulee uudistaa ihmisoikeusperustaisesti niin, että juridisen sukupuolen vahvistaminen tapahtuu omalla ilmoituksella. Tämä noudattaisi Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen ja muiden ihmisoikeuselinten suosituksia sekä seuraisi viimeaikaista kansainvälistä kehitystä. Uudistus olisi linjassa hallitusohjelman Suomi 2025 -vision kanssa, jonka mukaan ”ihmisellä on vapaus ja vastuu rakentaa omaa, perheensä ja läheistensä elämää”. Erityisen tärkeä uudistus olisi transnuorten hyvinvoinnille ja osallisuudelle.

Argentiinassa ja Maltalla itsemääräämisoikeus juridiseen sukupuoleen on toteutettu täysimääräisesti. Juridinen sukupuoli vahvistetaan henkilön oman ilmoituksen pohjalta. Menettely on mahdollinen myös alaikäisille. Tanskassa tämä itsemääräämisoikeus on toteutettu täysi-ikäisille. Myös Kolumbiassa juridisen sukupuolen vahvistaminen perustuu omaan ilmoitukseen. Irlannin hallitus on ilmoittanut esittävänsä itsemääräämisoikeuteen perustuvaa translakia. Norjan hallituksen asiantuntijatyöryhmä esittää vastaavaa menettelyä. Se esittää oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen tekemistä mahdolliseksi myös alaikäisille joko vanhemman suostumuksella tai viranomaiselle tehtävällä hakemuksella. Myös Ruotsissa on jo poistettu valtaosa itsemääräämisoikeuden esteistä.

Suomea on toistuvasti kehotettu poistamaan laista ihmisoikeuksia loukkaavat ehdot juridisen sukupuolen vahvistamiselle. Asiaan ovat puuttuneet esimerkiksi Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ja YK:n CEDAW-komitea, joka valvoo sopimusta kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamiseksi. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous (PACE) hyväksyi 22.4.2015 merkittävän päätöslauselman, jossa se kannusti jäsenmaita ottamaan juridisen sukupuolen vahvistamiseksi itsemääräämisoikeuteen perustuvan, nopean, läpinäkyvän ja saavutettavan menettelyn, jossa ei ole vaatimuksia esimerkiksi iästä, sekä poistamaan juridisen sukupuolen vahvistamisesta lääketieteelliset ehdot, kuten lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen ja mielenterveysdiagnoosin, sekä naimattomuusvaatimuksen.

Vaadimme, että Suomi täyttää kansainvälisesti antamansa lupaukset ja sitoumukset ihmisoikeuksien toteuttamisesta. Juridisen sukupuolen vahvistamisen ehdoksi ei saa asettaa lisääntymiskyvyttömyyttä eikä mitään lääketieteellistä hoitoa, toimenpidettä tai diagnoosia. Ehdoksi ei myöskään saa asettaa terveydenhoitohenkilöstön tai muun kolmannen osapuolen lausuntoa tai vastaavaa. Juridisen sukupuolen vahvistaminen ja henkilön mahdollisesti tarvitsema lääketieteellinen hoito pitää erottaa toisistaan, eikä niiden toteutumista saa ehdollistaa toisistaan riippuviksi. Mahdollisten lääketieteellisten hoitojen tulee perustua kunkin potilaan yksilöllisiin tarpeisiin. Juridisen sukupuolen vahvistamisen pitää olla sujuvaa ja nopeaa.

Translain muutoksia on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä, mutta edellinen hallitus ei antanut asiasta esitystä eduskunnalle. Ministeriön asiantuntijatyöryhmä julkaisi loppuraporttinsa 6.5.2015. Siinä työryhmä ehdottaa mahdollisuutta muuttaa lainsäädäntöä siten, että henkilö voisi itse ilmoittaa tai tehdä hakemuksen sukupuolensa vahvistamisesta väestötietoihin ja että rekisterimerkinnän muutos voitaisiin tehdä ilman vaatimusta lääketieteellisen selvityksen antamisesta transsukupuolisuudesta. Vaatimusta täysi-ikäisyydestä sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksenä voisi työryhmän mukaan olla perusteltua tarkastella. Lisäksi työryhmän mukaan tulisi arvioida, miten sukupuolensa vahvistaneiden henkilöiden juridisesta vanhemmuudesta säädetään. Työryhmä ehdottaa myös lain nimeä muutettavaksi ajantasaiseksi muotoon ”laki sukupuolen vahvistamisesta”.

Jos nämä uudistukset toteutuisivat, sukupuolensa vahvistavalta ei enää edellytettäisi lisääntymiskyvyttömyyttä, psykiatrista diagnoosia, stereotyyppistä sukupuoliroolia, avioliitosta luopumista eikä 18 vuoden ikää. Järjestöjen mielestä on syytä harkita, onko erillinen translaki ylipäätään tarpeellinen esitettyjen muutosten jälkeen, vai sopivatko juridisen sukupuolen vahvistamiseen liittyvät säännökset Tanskan mallin mukaan paremmin väestötietolakiin, jossa muutenkin säännellään henkilötunnuksen muuttamiseen liittyviä tilanteita.

Kannatamme lämpimästi työryhmän esittämiä uudistuksia. Suomen on toteutettava transihmisten oikeudet ihmisarvoiseen elämään, yksityis- ja perhe-elämän suojaan, oikeuteen tulla tunnustetuksi henkilönä, omasta kehostaan päättämiseen, oikeuteen parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan, lapsen oikeuteen identiteettiin sekä oikeuteen olla joutumatta kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun uhriksi. Kenenkään ei pidä joutua valitsemaan eri ihmisoikeuksiensa väliltä.

Kevään Opiskelijoiden SM-kisoissa yli tuhat osallistujaa!

15.06.2015 // 15:33
ö2

Kuva: Niko Kauppinen

Huikea putki kevään OSM-kisoja on takana vuoden 2015 osalta! OSM-mitaleista on kamppailtu kahdeksassa eri lajissa. Opiskelijat ovat olleet vauhdissa niin ultimaten, shakin, salibandyn, jalkapallon, pöytätenniksen, frisbeegolfin, lentopallon kuin puolimaratonin merkeissä. Tapahtumien suosiosta kertoo jotain se, että niihin on osallistunut 1093 opiskelijaa 34 eri korkeakoulusta! Toivottavasti sama meno jatkuu myös kesän ja syksyn OSM-kisoissa!

Ylivoimaisesti aktiivisinta kisaosallistumista kevään OSM-kisojen aikana esittivät Jyväskylän yliopiston opiskelijat, jotka keräsivät peräti 170 osallistujan kokonaispotin kevään OSM-kisoista. Pääosin opiskelijaurheiluseura Liikunnan Riemun menestyivät OSM-kisoissa laaja-alaisesti. Muun muassa miesten jalkapallon, lentopallon sekä naisten salibandyn OSM-kilpasarjan voitto matkasivat Jyväskylään.

Jyväskylän takana kakkoseksi nousi Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijat 84 osallistujan voimin ja jaetulle kolmannelle sijalle kiilasivat Itä-Suomen yliopisto sekä Tampereen yliopiston opiskelijat 71 osallistujan kokonaispotillaan.

Ammattikorkeakouluista ykköseksi kiilasi Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat 65 opiskelijan osallistumismäärällä ja kakkoseksi nousi Tampereen tiukassa tuntumassa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijat 51 osallistujallaan.

Yksittäisistä OSM-kisalajeista  suurimman osallistujamäärän keräsi salibandy, joka keräsi Jyväskylään huhtikuussa huikeat 310 osallistujaa. Salibandyn takana hyväksi kakkoseksi nousi Tampereella järjestety lentopallon OSM-kisat, jotka keräsivät paikalle 279 opiskelijaa. Lentopallo keräsi myös koko kevätkauden suurimman naisosanoton, sillä 279 osallistujasta naispelaajia oli 135. Tästä OLL palkitsi tapahtuman järjestäneen Tampereen Teekkarien Lentopallokerhon (TTLK) 400€ rahapalkkiolla, jonka tavoitteena on kannustaa OSM-kisajärjestäjiä tasaamaan osallistujamääriensä sukupuolijakaumaa.

Kesän ja syksyn aikana OSM-kisat jatkavat pyörimistään. Ensimmäisinä ovat edessä lauantaina 11.7. järjestettävät Beach-Volleyn OSM-kisat Tampereella, jota seuraavat 8.8. järjestettävät Beach Tenniksen OSM-kisat Helsingissä. Lisäksi kesän aikana on tiedossa puolimaratonin OSM-kisat Helsinki City Marathonin yhteydessä Helsingissä 15.8. Myöhemmin syksyllä kilpaillaan myös padelissa, pesäpallossa, seikkailu-urheilussa, painonnostossa, voimanostossa sekä tenniksessä.

Tietoja tulevan kesän ja syksyn OSM-kisoista voit löytää seuraavasti:

Beach-Volley, Tampere 11.7
Beach Tennis, Espoo 8.8, (Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin)
Marathon, Helsinki 15.8
Seikkailu-urheilu, Kajaani 11.-12.9
Padel, Jyväskylä 19.-20.9,  (FB-sivu)
Pesäpallo, Helsinki 19.2-20.9
Painonnosto&Voimannosto, Tampere 16.-18.10: (Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin)
Tennis, Espoo (marraskuu): (Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin)

 

Kuva: Ilkka Jokimaa

Kuva: Ilkka Jokimaa

Vuoden Liekehtijä 2015 ehdokasasettelu käynnissä!

02.06.2015 // 14:20

Kuka on Vuoden Liekehtijä 2015!?

”Vuoden Liekehtijä”-palkinto on tarkoitettu aktiiviselle liikuntatoimijalle, joka tuntee sydämen paloa liikuntatoimintaa kohtaan, innostaa väsymättömästi muita liikkumaan ja antaa siihen pyyteettömästi aikaansa.

Kriteerit:
• Positiivinen asenne, innostaminen ja auttamisen meininki
• Aktiivisuus, monipuolisuus, oma-aloitteisuus ja vastuullisuus

Ilmianna vapaaehtoinen viimeistään perjantaina 18.9. ja lähetä lyhyt esittelyteksti ja valokuva ehdokkaasta osoitteeseen: jyrki.eriksson(at)oll.fi

”Liekehtijä”-palkinnon saajaa voi äänestää Opiskelijoiden Liikuntaliiton Facebook-sivujen kautta ehdokasasettelun päätyttyä. Ehdokasasettelun jälkeen jokaisesta ehdokkaasta laaditaan ehdokaskortit nettisivuille ja OLL:n Facebook-sivulle osoitteeseen www.facebook.com/opiskelijaliikunta.fi

Ehdokasesittelyn aikana lisää kuvamateriaalia, teetä videokuvaa, lisää kampanjasivusto Facebook:iin ja hanki näkyvyyttä ehdokkaallesi!

Liekehtijä–palkinnon saaja saa 100 euron lahjakortin liikunta-alan liikkeeseen/nettikauppaan sekä erittäin harvinaisen Liekehtijä-haalarimerkin sekä OLL:n alumien lahjoittaman Liekehtijä-pokaalin! Palkinnon saajasta tiedotetaan OLL:n viestintäkanavien kautta.

Liekehtijä-palkinto ojennetaan Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksessa tai muussa erikseen mainitussa OLL:n tilaisuudessa.

Lisätiedot: Koulutus- ja tapahtumakoordinaattori Jyrki Eriksson, 0447800217, jyrki.eriksson(at)oll.fi

Lisätietoja voit löytää täältä

Liekehtijä-haalarimerkki