Arkistot huhtikuu, 2014

OLL hakee korkeakoululiikunnan asiantuntijan sijaista

29.04.2014 // 13:46

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen korkeakoululiikunnan yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio. OLL:n tavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden liikunnan harrastamista ja opiskeluaikaisia liikuntamahdollisuuksia.

Haemme nyt joukkueeseemme KORKEAKOULULIIKUNNAN ASIANTUNTIJAN SIJAISTA määräaikaiseen työsuhteeseen opintovapaan sijaiseksi. Korkeakoululiikunnan asiantuntijana päävastuunasi on OLL:n koulutustoiminnan koordinointi- ja suunnittelutehtävät, alueellisen korkeakoululiikunnan kehittäminen ja liikuntatuutoroinnin kehittämisestä vastaaminen. Lisäksi tehtävinäsi on seurata valtakunnallista korkeakoulu- ja liikuntapoliittista toimintaa, pitää yhteyttä eri opiskelijajärjestöihin, valtionhallintoon sekä muihin liikuntapoliittisiin toimijoihin ja toimia liikuntapoliittisen sektorin asiantuntijana.

Edellytämme hakijoilta korkeakouluopintoja ja kokemusta järjestötoiminnasta. Oma-aloitteisuus, hyvä kirjallinen ilmaisutaito sekä hyvät sosiaaliset taidot ovat työn menestyksekkään hoitamisen kannalta tärkeitä. Arvostamme edunvalvontakokemusta ja suomalaisen korkeakoulu- ja liikuntakentän sekä valtionhallinnon tuntemusta. Tarjoamme Sinulle kontakteja liikunta- ja koulutuspolitiikan asiantuntijoihin, joustavat työajat ja nuorekkaan työyhteisön valtakunnallisten korkeakouluopiskelijajärjestöjen yhteisellä toimistolla.

Työsopimus on määräaikainen, alkaen 18.9.2014 tai sopimuksen mukaan kestäen 10.12.2014 asti. Lisäksi perehdytystä pyritään järjestämään noin 3 päivää ennen työsuhteen alkua yhdessä sovitusti. Työ on kokoaikainen (37,5 h/vk). Palkka määritetään Urheilujärjestöjen TES:n Liite 1:n määrittämän vaativuustaso C perusteella.

Hakemukset ansioluetteloineen 11.5.2014 mennessä sähköpostilla osoitteeseen hilkka.laitinen@oll.fi. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti heti hakuajan päätyttyä. Haastattelut pidetään 20-21.5.2014.

Lisätietoja organisaatiosta: www.oll.fi

Tiedusteluihin vastaa: pääsihteeri Hilkka Laitinen gsm 044 780 0210 / hilkka.laitinen@oll.fi

Korkeakoululiikunnan barometri: OPISKELIJOIDEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET VAIHTELEVAT RAJUSTI

25.04.2014 // 09:55

TIEDOTE

Korkeakoululiikunnan barometri:

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET VAIHTELEVAT RAJUSTI

– Liikunnan strateginen asema korkeakouluissa on vahvistunut. Tästä huolimatta korkeakoululiikunnan rahoitus on edelleen heikolla tasolla.

– Vain kolmannes opiskelijoista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi.

Korkeakoululiikunnan barometri 2013 -julkaisussa korkeakoululiikunnan suositusten toteutumista on ensimmäisen kerran niiden antamisen jälkeen arvioitu laajemmin. Verrattuna vuoden 2009 tietoihin liikunta ja liikuntapalvelut huomioidaan huomattavasti aiempaa paremmin korkeakoulujen strategioissa. Kuitenkin vain muutama korkeakoulu täyttää edes korkeakoululiikunnan rahoituksen vähimmäissuositustason. Tästä syystä opiskelijoiden liikuntamahdollisuudet vaihtelevat rajusti.

– On hienoa, että liikunta-asiat huomioidaan yhä paremmin korkeakoulujen strategia-asiakirjoissa. Kuten raportissa kuitenkin tuodaan esille, strategiakirjauksilla ei ole suurta merkitystä ennen kuin ne näkyvät konkreettisina panostuksina liikuntapalveluissa, toteaa Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Hanna Huumonen.

Korkeakoululiikunnan barometrista käy lisäksi selville, että korkeakoulujen liikuntapalvelujen parantamisen ohella myös itse opiskelijoiden liikunnassa riittää paljon työtä: Vain kolmannes opiskelijoista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Opiskelijan arkeen näyttää myös sisältyvän huolestuttavan paljon istumista luennoilla, työ- ja vapaa-ajalla.

– Kun mietitään tapoja houkutella yhä useampia opiskelijoita liikunnan pariin, perusasiat nousevat keskeisiksi. Barometrin mukaan niissä korkeakouluissa, joissa suositukset toteutuvat paremmin, opiskelijat käyttävät liikuntapalveluja aktiivisemmin. Palveluihin ollaan myös tyytyväisempiä ja liikunnan aloittaminen koetaan helpommaksi. Korkeakoululiikunnan palveluiden parantamisella on siis suora yhteys opiskelijoiden liikunta-aktiivisuuden lisäämiselle, korostaa OLL:n puheenjohtaja Huumonen.

Taustaa:

Korkeakoululiikunnan kehittämisen tueksi annettiin vuonna 2011 valtakunnalliset korkeakoululiikunnan suositukset, jotka sisältävät tavoitteet niin korkeakouluille kuin myös valtionhallinnolle. Suositusten taustalla on yhteinen visio siitä, että viimeistään vuonna 2020 korkeakoululiikunta on vakiintunut ja arvostettu osa opiskelu- ja työympäristöä Suomen kaikissa korkeakouluissa. Suositukset laati vuoden 2010 aikana työryhmä, joka koostui Ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvosto ARENE ry:n, Suomen yliopistot UNIFI ry:n, opiskelijoiden, korkeakoulujen liikuntatoimien, liikunta- ja terveystieteiden sekä opiskeluterveydenhuollon edustajista. Työryhmän hallinnoinnista ja asioiden valmistelusta vastasi OLL.

Korkeakoululiikunnan barometri 2013 – Korkeakoululiikunnan suositusten toteutuminen ja opiskelijoiden liikunta-aktiivisuus on Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteistyö, joka julkaistaan OLL-sarjan 8. osana.

Täältä julkaisun verkkoversioon:

korkeakoululiikunnan_barometri_2013

www.oll.fi/suositukset

Lisätietoja:

  • Puheenjohtaja Hanna Huumonen / OLL (hanna.huumonen@oll.fi, p. 044 780 0211)
  • Korkeakoululiikunnan asiantuntija Jussi Ansala / OLL (jussi.ansala@oll.fi, p. 044 780 0214)
  • Tutkija Juhani Saari / Otus (juhani.saari@otus.fi, p. 050 368 1952)

Kannanotto​: NUORTEN OPISKELU- JA TYÖKYKY PÖYDÄLLE ELÄKEKESKU​STELUSSA!

24.04.2014 // 15:03

Opiskelijoiden Liikuntaliitto painottaa opiskelu- ja työkykyä parantavien uudistusten merkitystä työura- ja eläkekeskustelussa. Työurien pidentämistä ja eläkeiän nostoa punnittaessa päädytään usein mekaanisiin ja laskennallisiin ratkaisuihin, jotka eivät ota huomioon nuorten ja opiskelijoiden todellisuutta: muuttunutta työympäristöä. Päätetyö ja pitkät istumapalaverit yhdistettynä vähentyneeseen arkiliikuntaan johtavat toistuviin sairaspoissaoloihin ja ennenaikaisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Liikunta on merkittävä tekijä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutumiselle.

“Liikunnalla on tärkeä vaikutus työhyvinvointiin ja se osaltaan auttaa jaksamaan työssä pidempään. Panostamalla työntekijöiden liikuntamahdollisuuksiin tehdään kustannustehokkaita investointeja kansanterveyden eteen.”, linjaa OLL:n puheenjohtaja Hanna Huumonen.

Liikunnan merkitys unohtuu erityisesti elämän ja työuran nivelvaiheissa. Kun nuori siirtyy toiselta asteelta korkeakouluun, voivat liikuntamahdollisuudet tyrehtyä. Korkeakoululiikunnan rahoitus täytyykin saada kuntoon. Opiskelijoiden Liikuntaliitto haluaa myös vahvistaa liikunnan integroimista terveydenhuoltojärjestelmään niin opiskelun kuin yleisesti työuran aikana. Lisäksi työttömien maksuttomat liikuntapalvelut ylläpitäisivät terveyttä ja työkykyä työttömyysjakson aikana. Moni nuori on nykyään pätkätöissä tai työttömänä erityisesti työuran alkupuolella.

“Kun töihin on päästy, siellä on tärkeää myös viihtyä ja jaksaa.”, todetaan Allianssin työuramallissa. Pitkäkestoisen ja yhtäjaksoisen istumisen haitoista saadaan koko ajan lisää tutkimustietoa. “Istuminen ja työpäivän aikainen liikkumattomuus ovat suurimpia opiskelu- ja työkykyyn vaikuttavia tekijöitä Suomessa. Pidempiä työuria saadaan panostamalla sekä aktiiviseen työympäristöön että liikunnalliseen elämäntapaan. Esimerkiksi seisomatyöpisteet ja taukoliikunta parantaisivat jokaisen työyhteisön arkea.”, toteaa OLL:n varapuheenjohtaja Joonas Kinnunen.

 

Opiskelijoiden Liikuntaliitto on mukana Nuorten eläkeneuvotteluissa maanantaina 28.4. yhdessä muiden sitoutumattomien nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa: 

http://www.alli.fi/sitenews/view/-/nid/3341/ngid/40

https://www.facebook.com/nuortenelakeneuvottelut

Lisätietoja:

Tiedote: Jäsenyyspäätökset värittävät OLL:n kevättä

22.04.2014 // 15:45

Tiedote

Julkaisuvapaa heti

SYL päätti erota OLL:sta 1.1.2015 alkaen, joten ylioppilaskunnilla on edessä päätökset OLL:oon liittymisestä.

Kuusi ylioppilaskuntaa on jo päättänyt liittyä OLL:oon.

Tänä keväänä 15 ylioppilaskuntaa päättää jäsenyydestään OLL:ssa 1.1.2015 alkaen. Kyseessä on prosessi, joka alkoi viime syksynä SYL:n päätettyä erota OLL:sta. Syynä eroon oli ylioppilaskuntien halu parantaa OLL:n ohjausta ja palauttaa mahdollisuus suoraan jäsenyyteen. Nykyisin ylioppilaskunnat kuuluvat OLL:oon SYL:n kautta, joten kunkin niistä on tehtävä asiasta erillinen päätös. SAMOK on edelleen OLL:n jäsen, ja sen kautta OLL:oon kuuluu 25 opiskelijakuntaa.

Tähän mennessä OLL:n jäsenyyttä ovat päättäneet jatkaa ISYY, TTYY, SKY, AYY, VYY ja SHS. AYY:n hallituksen varapuheenjohtaja Annamaija Hutri kommentoi päätöstä OLL:oon liittymisestä: ” AYY haluaa tehdä kansallista liikuntaedunvalvontaa ja näkee, että edunvalvonnan tekeminen on tehokkainta OLL:n kautta.”

Päätösprosessi on pitänyt OLL:n hallituksen puheenjohtajan Hanna Huumosen kiireisenä koko kevään. “Tämä kevät on OLL:n tulevaisuuden kannalta todella tärkeä. Keskustelut jäsenten kanssa ovat olleen antoisia, ja olemme saaneet runsaasti palautetta toiminnan kehittämiseksi. Jäsenkeskusteluissa on myös paljon muutakin positiivista: ylioppilaskuntien edustajistot saavat syvällisemmin tietoa OLL:sta ja pääsevät lähemmäs toimintaamme. Uskon tämän myös osaltaan parantavan tulevaisuudessa jäsenohjaustamme. ”

Päätösten sarja jatkuu jo tällä viikolla, kun LTKY, LYY, JYY, TYY, TaiYo ja OYY päättävät jäsenyyksistään. ”Odotamme edustajistoilta hyvää keskustelua liikuntaedunvalvonnan merkityksestä suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä. Myönteiset jäsenpäätökset mahdollistavat paremman yhteistyön ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien välillä liikunta-asioissa.”, toteaa puheenjohtaja Huumonen.

Lisätietoja: puheenjohtaja Hanna Huumonen, puh. 044-7800211, hanna.huumonen@oll.fi

pääsihteeri Hilkka Laitinen, puh, 044-7800210, hilkka.laitinen@oll.fi

OLL:n hallitus valitsi työryhmän uudistamaan OSM-sääntöjä

01.04.2014 // 10:13

Opiskelijoiden Liikuntaliitto valitsi työryhmän uudistamaan OSM-säännöt vuoden 2014 aikana. Uudet säännöt astuvat voimaan 1.1.2015. OSM-säännöt määrittelevät mm. osallistumisoikeuden OLL:n jäsenjärjestöjen jäsenille, OLL:n roolin kisojen koordinoinnissa, edustusoikeuden OEM-kisoihin kilpasarjojen voittajille jne. Sääntöuudistuksessa kuullaan työryhmän jäseniä ja muodostetaan luonnos uusiksi säännöiksi. OLL:n hallitus käsittelee sääntöluonnoksen kokouksessaan ja päättää uusista säännöistä. Työryhmän puheenjohtaja valitaan ensimmäisessä kokouksessa tiistaina 29.4.2014.

Työryhmän kokoonpano:

Maarit Takala, Helsingin yliopisto
Matias Vainio, Itä-Suomen yliopisto
Jyrki Eriksson, Helsingin yliopisto
Kami Ämtö, Kymeenlaakson ammattikorkeakoulu
Ville Väänänen, Åbo Akademi
Saila Huhtiranta, Tampereen teknillinen yliopisto
Pinja Laukkanen, Oulun seudun ammattikorkeakoulu