Arkistot lokakuu, 2013

OLL & YTHS: Uusia keinoja opiskelijoiden liikkumisen lisäämiseen

31.10.2013 // 11:42

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY (OLL)

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtakunnallisessa koulutustilaisuudessa keskiviikkona 30.10. julkaistiin uusi liikunnan mini-interventio -toimintamalli. Malli on tarkoitettu erityisesti vähän liikkuvien korkeakouluopiskelijoiden liikuntaharrastuksen aloittamisen tueksi. Toimintamalli tulee käyttöön kaikissa YTHS:n toimipisteissä.

Liikunnan mini-intervention taustana on liikunnan Käypä hoito -suositus, ja sitä tullaan käyttämään opiskeluterveydenhuollon vastaanotoilla apuna liikunnan puheeksi ottamisessa. Malli on osa laajempaa opiskeluterveydenhuollon ja korkeakoululiikunnan välisen palveluketjun rakentamista.

”Liikunnan mini-interventiota eli liikunnan puheeksi ottoa opiskeluterveydenhuollon vastaanottotoiminnassa on rakennettu hyvässä yhteistyössä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön asiantuntijoiden kanssa. Vaikka toimintamalli otetaan nyt käyttöön YTHS:n toiminnassa, soveltuu se myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon käyttöön”, toteaa korkeakoululiikunnan asiantuntija Jussi Ansala Opiskelijoiden Liikuntaliitosta.

”Liikunnan mini-interventio -toimintamallin myötä liikunta tulee viralliseksi osaksi YTHS:n hoitokäytäntöä. Uskomme, että mallin käyttöönoton myötä liikunnan puheeksi otto meidän vastaanottotoiminnassa sekä yleistyy että systematisoituu. Tavoitteena on korkeakouluopiskelijoiden liikunnan harrastamisen tukeminen pitkäjänteisellä ja myönteisellä tavalla”, kertoo YTHS:n terveyspalvelupäällikkö Hanna Kari.

Liikunnan mini-interventio on ollut syksyn aikana testikäytössä YTHS:n Espoon Otaniemen sekä Kuopion ja Joensuun toimipisteissä. Mallia tullaan jatkokehittämään sekä potilaspalautteen että terveydenhoitajilta saatavan palautteen avulla.

 

Liikunnan mini-interventio -toimintamallin tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä: OLL_YTHS_Liikunnan mini-interventio

Liikunnan Käypä hoito -suositus löytyy täältä:

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50075?hakusana=liikunta

 

Lisätietoja:

OLL: Korkeakoululiikunnan asiantuntija Jussi Ansala, jussi.ansala(a)oll.fi, 0447800214

YTHS: Terveyspalvelupäällikkö Hanna Kari, HannaHannele.Kari(a)yths.fi

Hakukuulutus 64. Akateemisen Wartin järjestäjäksi 2014//OLL öppnar ansökan för att anordna den 64:e Akademiska Kvarten 2014

21.10.2013 // 13:05

 

64AW

På svenska nedan

64. Akateeminen Wartti järjestetään ensi vuonna. Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) avaa haun vuoden 2014 kisajärjestäjän valitsemiseksi. Järjestävänä tahona voi toimia liikuntatoimi, ylioppilas- tai opiskelijakunta tai opiskelijaurheiluseura. Akateeminen Wartti on yleensä järjestetty vapun yhteyteen.

Tapahtuman järjestäjä saa:

– Viestintätukea (mainostus www.oll.fi –sivustolla, sosiaalisissa medioissa)
– Oikeuden Akateemisen Wartin logon ja nimen käyttöön
– Koulutusta liikuntatapahtuman järjestämiseen
– Vakuutuksen*
– Oikeuden soittaa musiikkia*

* Vakuutus ja musiikintoistosopimuksista keskustellaan järjestäjän kanssa erikseen.

Akateemisen Wartin idea ja historiaa

Akateeminen Wartti on Suomen perinteisin korkeakouluopiskelijoiden rento ja vauhdikas viestijuoksu, jossa 15 minuutin aikana joukkueet pyrkivät etenemään mahdollisimman pitkälle. Osuuksia viestissä on seitsemän. Ellei vartti vielä seitsemän juoksijan jälkeen ole kulunut, ankkuri jatkaa juoksua niin kauan, kunnes loppulaukaus päättää juoksun. Pisimmälle pötkinyt joukkue on voittaja, mutta Wartin henkeen kuuluu, että myös hyvästä joukkuehengestä ja asusta palkitaan! AW:ssa on kolme sarjaa: Pokaalisarja (nopeimmat joukkueet), Vapaa Wartti (suorituksen näyttävyys, asut) ja Sikariporras (opiskelija- ja ylioppilaskuntien hallituksille ja korkeakoulujen ja työyhteisöjen henkilökunnille). Lisäksi AW:n yhteyteen voi järjestää perinteisen sukkulaviestin kuuden hengen joukkueille. Tärkeintä sukkulaviestissä ei niinkään ole nopeus vaan näyttävin joukkueasustus! Lisäksi AW:n yhteyteen voi järjestää muuta liikunnallista ohjelmaa ja esittelypisteitä. OLL auttaa järjestelyissä ja jakaa edellisten vuosien materiaalia järjestäjän käyttöön.

Warttiin on parhaimmillaan osallistunut yli 10 000 opiskelijaa ympäri Suomen. Viime vuosina tapahtuma on kerännyt muutama sata osallistujaa ja satoja katsojia lähinnä PK-seudun korkeakouluista.

Hakeminen
64. Akateemisen Wartin järjestäjästä päättää Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallitus. Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti osoitteeseen oll@oll.fi viimeistään perjantaina 29.11.2013 klo 16:00. Päätös 64. AW:n järjestäjästä annetaan viimeistään kaksi viikkoa hakuajan umpeutumisen jälkeen.

Lisätietoa antaa:
palvelukoordinaattori Jenny Söderman, jenny.soderman@oll.fi, +35844 7800 217
http://www.oll.fi/tapahtumat/akateeminen-wartti
http://www.youtube.com/watch?v=8KMBxfPLUZc               

 

OLL öppnar ansökan för att anordna den 64:e Akademiska Kvarten 2014

Den 64:e Akademiska Kvarten ordnas nästa år och Studerandenas Idrottsförbund (OLL) öppnar härmed ansökan för val av tävlingsarrangör för 2014. Evenemanget kan ordnas av ett idrottsväsen, en student- eller studerandekår eller en studerandeidrottsförening. Den Akademiska Kvarten har oftast ordnats i samband med valborgsfirandet.

Evenemangets arrangör får:

– Kommunikationsstöd (reklam på webbplatsen www.oll.fi och i sociala medier)
– Rätten att använda Akademiska Kvartens logo och namn
– Utbildning om att arrangera idrottstävlingar
– Försäkring*
– Musiktillstånd*

* Försäkringen och tillståndet att spela musik avtalas om skilt med arrangören.

Akademiska Kvartens idé och historia

Den Akademiska Kvarten är en avslappnad, fartfylld och Finlands traditionellaste stafett avsedd för högskolestuderande, där lagen under 15 minuter försöker ta sig så långt som möjligt. Stafetten består av sju etapper. Om det inte gått en kvart då sju löpare sprungit varsin del fortsätter ankaret ända tills det avslutande skottet avslutar tävlingen. Det lag som sprungit längst vinner, men i Kvart-andan ingår att belöna god laganda och utseende! Akademiska Kvarten har tre klasser: Tävlingsklass (snabbaste lagen), Avslappnade klassen (poäng för stil och kostymer) och Cigarrskrået (för studerande- och studentkårernas styrelser och anställda vid högskolor och i arbetsgemenskaper). Dessutom kan man arrangera ett traditionellt skyttelstafett för sex personers lag i anslutning till själva Kvartstafetten. Märkväl, det viktigaste med skyttelstafetten är inte vem som är snabbast, utan vem som har den stiligaste lagkostymen! Därtill kan arrangören ordna med annat sportigt program och info/utställningspunkter. OLL hjälper med arrangemangen och ger de tidigare årens material till årets arrangör.

Som allra bäst har Kvarten samlat ihop mer än 10 000 deltagare från olika högskolor. Under de senaste åren har evenemanget lockat samman hundratals deltagare och åskådare, främst från huvudstadsregionens högskolor.

Ansökan

Arrangören för den 64:e Akademiska Kvarten väljs av Studerandenas Idrottsförbunds styrelse. Vi ber er skicka de fritt formulerade ansökningarna i elektronisk form till adressen oll@oll.fi senast den 29 november 2013. Vi publicerar arrangören för den 64:e Akademiska Kvarten senast två veckor efter att ansökningstiden gått ut.

För mera information, vänligen kontakta:

Servicekoordinator Jenny Söderman, jenny.soderman@oll.fi, +35844 7800 217

Opiskelijajärjestöt: Osaamista ja otetta Allianssiin – Sini Korpinen puheenjohtajaksi!

16.10.2013 // 10:20

Valtakunnalliset sitoutumattomat opiskelijajärjestöt Finlandssvenska Skolungdomförbund, Opiskelijoiden Liikuntaliitto, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI, Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijakuntien Liitto, Suomen Lukiolaisten Liitto,  Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ja Suomen ylioppilaskuntien liitto asettuvat historiallisesti yhdessä tukemaan Sini Korpista, 27,  Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n uudeksi puheenjohtajaksi. Allianssi on 117 nuorisojärjestön kattojärjestö, ja sen istuva puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen luopuu tehtävästään kahden kauden jälkeen.

 ”Korpisesta Allianssi saisi arvoisensa johtajan, jolla on paitsi vahva nuorisopoliittinen asiantuntemus myös kontaktit nuorisojärjestökentän pieniin, keskisuuriin ja suuriin toimijoihin”, toteavat opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat.

Sini Korpinen on tehnyt monipuolisesti töitä ja toiminut luottamustehtävissä sekä puoluepoliittisesti sitoutumattomissa että sitoutuneissa järjestöissä. Tämän lisäksi hän on työskennellyt opetus- ja kulttuuriministeriössä Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan pääsihteerinä.

Valtakunnalliset opiskelijajärjestöt toivovat Alliansilta tarkempaa fokusointia sen perustehtävään nuorisojärjestökentän yhdistäjänä.

”Allianssin on jatkettava tiellään järjestöjen järjestönä. Palveluita on suunnattava jäsenistölle nykyistä paremmin, yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa”, vaativat puheenjohtajat ja jatkavat:

”Korpisella on vahva näkemys siitä, mihin suuntaan Allianssia pitäisi viedä. Näkemys, joka kumpuaa sekä nykyisestä tehtävästä jäsenjärjestön edustajana että entisestä tehtävästä Allianssin työntekijänä.”

Allianssin syyskokous pidetään 7.11. Allianssi-talolla. Syyskokouksessa ääntään voivat käyttää kaikki 117 jäsenjärjestöä.

”Suosittelemme ottamaan yhteyttä Sini Korpiseen ja tutustumaan hänen ajatuksiinsa Allianssin kehittämisestä – tulette varmasti päätymään samoille linjoille meidän kanssamme”, kannustavat opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Teemu Myllärinen (OLL), p. 044 780 0211

Puheenjohtaja Karolina Lång (FSS), p. 044 277 8669

Puheenjohtaja Aleksej Fedotov (SAKKI), p. 040 961 8847

Puheenjohtaja Mikko Valtonen (SAMOK), p. 050 389 1000

Puheenjohtaja Daniel Sazonov (SLL), p. 045 129 6812

Puheenjohtaja Nina Huovinen (OSKU), p. 040 702 9863

Puheenjohtaja Marina Lampinen (SYL), p. 044 906 5007

 

Sini Korpinen, p. 050 364 4883

Opiskelijoiden voimailupäivien tulokset

14.10.2013 // 14:21

Tulokset (12.10.2013)

Painonnosto
Painonnosto naiset lisenssisarja:
1.Elle Myllykoski (-88/71,64) Tampereen Teknillinen Yliopisto 140 kg (62+78), 171,89 p.
2. Mari Paananen (-76/73,89) Jyväskylän Yliopisto 138 kg (61+77), 166,45 p.
3. Roosa Mattila (-96/55,78) Etelä-Pohjanmaan Opisto 111 kg (49+62), 160,88 p.
4. Piia Koski (-96/62,78) Teuvan Lukio 110 kg (49+61), 146,52 p.
5. Satu Haikonen (-85/60,00) Tampereen Teknillinen Yliopisto 95 kg (45+50), 130,53 p.
– Pauliina Utoslahti (-89/55,61) Tampereen Yliopisto – (0+76), 119,27
Painonnosto naiset Open-sarja:
1. Saara Leskinen (-93/57,64) Jyväskylän ammattikorkeakoulu 128 kg (58+70), 181,032 p.
2. Heli Kortesmäki (-89/73,55) 115 kg (50+65), 139,151 p.
Painonnosto miehet lisenssisarja 2.aste:
1. Jesse Nykänen Kannaksen Lukio (-96/73,81) 239 (113+126) 388,43p
2. Jani Lindberg Koulutuskeskus Salpaus (-96/88,89) 234 (107+127) 273,691
3. Ville Seppälä Koulutuskeskus Sedu (-96/74,17) 211 (96+115) 271,51
4. Kristian Laapotti Tredu (-92/84,03) 225 (100+125) 270,43
5. Urho Kujanpää Sammon Lukio (-96/78,76) 155 (71+85) 192,75
6. Mikko Brunou Lahden Lyseo (-97/82,16) 140 (70+70) 170,21
-Henri Lindfors Kurikan Lukio  (-96/86,03)
Painonnosto miehet lisenssisarja Korkea-aste:
1. Petri Lindfors Seinäjoen Ammattikorkeakoulu (-93/101,24) 261 (113+148) 289,03
2. Joonas Koivuniemi Tampereen Teknillinen Yliopisto (-87/75,78) 218 (96+122) 277,03
3. Jermu Mäki Tampereen Teknillinen Yliopisto (-87/80,78) 225 (100+125) 275,84
-Ville Iisakkila Tampereen Ammattikorkeakoulu
-Oskari Pohja Tampereen Teknillinen Yliopisto
-Pekka Harmaala Tampereen Ammattikorkeakoulu
Painonnosto Miehet Open:
1. Lassi Taskinen Tampereen Teknillinen Yliopisto (-87/71,85) 180 (80+100) 236,09
2 Lauri Timonen Tampereen Teknillinen Yliopisto (-87/71,85) 180 (75+105) 216,90
3. Antti Hokkanen Tampereen Ammattikorkeakoulu (-92/78,12) 158 (68+90) 197,37
-Janne Saviluoto Tampereen Ammattikorkeakoulu

Voimanosto
Klassinen Voimanosto naiset Open-sarja:
1. Elle Myllykoski (-88/71,64) Tampereen Teknillinen Yliopisto 303 kg (120+60+125) 298,69p.
2. Pauliina Utoslahti (-89/55,61) Tampereen Yliopisto 245 kg (102,5+35+107,5), 289,85 p.
3. Mari Paananen (-76/73,89) Jyväskylän Yliopisto 295 kg (102,5+62,5+130), 282,88 p.
Klassinen Voimanosto naiset Lisenssisarjasarja:
1. Aino Autio Äänekosken lukio (-97/78,03) 337,5 (117,5 SE F17, F20, F 23+75+145), 313,24 p.
Klassinen Voimanosto miehet Lisenssisarja Korkea-aste:
1. Eero Mäki Seinäjoen Ammattikorkeakoulu (-92/73,39) 560 (190+140+230) 405,20p
2. Akseli Lintulaakso Tampereen Teknillinen Yliopisto (-92/65,88) 493 23SE( 193 SE +110+190) 387,68p
3. Joonas Koivuniemi Tampereen Tenknillinen Yliopisto (-87/76,47) 530 (190+120+220) 372,66p
-Janne Puumala Tampereen Ammattikorkeakoulu
Klassinen Voimanosto miehet lisenssisarja Toinenaste:
1. Niko Nurmi Nousiaisten Lukio (-95/104,45) 680 (255+135+290) 407,09p
2. Sami Lehtonen Ylistaron Lukio (-95/88,29) 617,5 (207,5+145+165) 298,15p
3. Pedro Björkstedt Sotkamon Urheilulukio (-95/82,54) 555 (190+125+240) 371,69p
4. Niklas Lahtinen Winnova (96/102,65) 437,5 (65+157,5+215) 263,58p
5. Mika Niskanen Valtimo (-95/67,05)  330 (110+60+160)255,81p

Klassinen Voimanosto miehet Open sarja:
1. Jyrki Haikama Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto (-81/123,15)  650 (235+160+255) 371,55p
2. Riki Uusoksa Metropolia (-90/88,34) 575 (210+122,5+242,5) 370,63p
3. Ville Iisakkila Tampereen Ammattikorkeakoulu (-89/102,77) 560 (200+105+255) 337,24p
4. Joonas Pokela Vaasan Yliopisto (-90/76,36) 447,5 (150+117,5+180) 314,96p
5. Julius Repo Vaasan Yliopisto (-90/94,92) 502,5 (165+117,5+220) 312,69p
6. Jermu Mäki Tampereen Teknillinen Yliopisto (-87/80,87) 452,5 (170+95+187,5) 306,84
7. Lassi Taskinen Tampereen Teknillinen Yliopisto (-87/71,85) 407,5 (160+95+152,5) 299,45
8. Lauri Ojanperä Turun Yliopisto (-75/100,93) 475 (152,5+117,5+205) 288,03
-Pekka Harmaala Tampereen Ammattikorkeakoulu
-Oskari Pohja Tampereen Teknillinen Yliopisto

Supertotal
Supertotal (painonnosto Sinclair+voimanosto Wilkes) naiset:
1.Elle Myllykoski (-88/71,64) Tampereen Teknillinen Yliopisto 652 p.
2. Mari Paananen (-76/73,89) Jyväskylän Yliopisto 582,68 p.
3. Pauliina Utoslahti (-89/55,61) Tampereen Yliopisto 535,54.
Supertotal (painonnosto Sinclair+voimanosto Wilkes)  miehet:
1. Joonas Koivuniemi Tampereen Tenknillinen Yliopisto (-87/76,47) 652,00p
2. Jermu Mäki Tampereen Teknillinen Yliopisto (-87/80,87) 582,68p
3. Lassi Taskinen Tampereen Teknillinen Yliopisto (-87/71,85) 535,54p
-Ville Iisakkila Tampereen Ammattikorkeakoulu (-89/102,77)
-Oskari Pohja Tampereen Teknillinen Yliopisto
-Pekka Harmaala Tampereen Ammattikorkeakoulu
Penkkipunnerrus
Penkkipunnerrus 2.aste Open
1. Teemu Hällfors Ammatti-instituutti Iisakki (-95/73,88) 150/ 108,02p
2. Timi Vuorinen Valkeakosken ammatti-ja aikuisopisto (-95/74,66) 135/ 96,50p
3. Juho Kuusisto Loimaan Ammatti-ja aikuistopisto (-96/87,76) 125/ 80,86p
-Niklas Lahtinen Winnova
Toistovoimapunnerrus
Toistovoimapunnerrus 2. aste alle 75kg:
1. Teemu Hällfors Ammatti-instituutti Iisakki (-95/73,88)  39kpl
2. Timi Vuorinen Valkeakosken ammatti-ja aikuisopisto (-95/74,66)  33kpl
Toistoivoimapunnerrus 2.aste yli 75kg:
1. Juho Kuusisto Loimaan Ammatti-ja aikuistopisto (-96/87,76) 11kpl
Toistovoimapunnerrus korkea-aste alle 80kg:
1. . Joonas Pokela Vaasan Yliopisto (-90/76,36)  20kpl

Toistovoimapunnerrus korkea-aste yli 80kg:
1. Julius Repo Vaasan Yliopisto (-90/94,92) 13kpl
Toistovoimapunnerrus 2.aste naiset:
1. Krista Määttä Sotkamon Urheilulukio (-95/ 55,80) 25kpl

Joukkuepisteet
73    Tampereen Teknillinen Yliopisto Voimanpesä 2013-titteli
19    Vaasan Yliopisto
14    Ammatti-instituutti Iisakki
14    Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
14    Jyväskylän Yliopisto
11    Loimaan ammatti- ja aikuisopisto
11    Sotkamon Urheilulukio
10    Valkeakosken Ammatti- ja aikuisopisto
9    Tampereen Yliopisto
8    Tampereen Ammattikorkeakoulu
7    Kannaksen Lukio
7    Teuvan lukio
7    Äänekosken lukio
7    Nousiaisten Lukio
7    Lappeenrannan teknillinen Yliopisto
5    Koulutuskeskus Salpaus
5    Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
5    Ylistaron Lukio
5    Metropolia/Leppävaara
4    Koulutuskeskus SEDU
3    Tredu
3    Winnova
2    Sammon Keskuslukio
2    P-Karjalan Ammattiopisto Valtimo
1    Lahden Lyseo

Suomen Leuanveto ry:n leuanvetourheilun esittelypisteen epävirallisen ranking-kisan tulokset
Lisäpainoleuanveto
Samalla tuloksella painavampi vetäjä voittaa.
Naiset -70 kg:
1)    Saara Leskinen 18 kg (oma massa 59,5 kg)
2)    Leila Hänninen 13 kg (oma massa 59,4 kg)
3)    Satu Haikonen 10 kg (oma massa 60,3 kg)
Miehet -70 kg:
1)    Juho Reinvall 55 kg (oma massa 62,3 kg)
2)    Sami Lehtelä 46 kg (oma massa 67,5 kg)
3)    Karri Varpio 38 kg (oma massa 61,9 kg)
4)    Antti Taipale 33 kg (oma massa 69,3 kg)
Miehet -80 kg:
1)    Simo Nurmi 74 kg (oma massa 72,7 kg)
2)    Teemu Hällförs 55 kg (oma massa 76,6 kg)
3)    Kai Siren 50 kg (oma massa 79,4 kg)
4)    Joonas Koivuniemi 43 kg (oma massa 77,2 kg)
5)    Eetu Laamanen 40 kg (oma massa 75,2 kg)
6)    Ville Järvinen 35 kg (oma massa 78,7 kg)
7)    Sampsa Stenström 28 kg (oma massa 77,7 kg)
8)    Timi Wuorinen 28 kg (oma massa 77,3 kg)
9)    Konsta-Mikko Korhonen 28 kg (oma massa 75,7 kg)
10)     Ville Salo 28 kg (oma massa 70,8 kg)
Miehet -90 kg:
1)    Riku Poutanen 53 kg (oma massa 80,2 kg)
2)    Jere Johansson 50kg (oma massa 82,8)
3)    Juho Kuusisto 43 kg (oma massa 88,9 kg)
4)    Lauri Timonen 28 kg (oma massa 83,6 kg)
Miehet +100 kg:
1)    Tomi Kämäräinen 50 kg (oma massa 101,6 kg)
2)    Lauri Ojanperä 33 kg (oma massa 103,0 kg)
3)    Tuomas Uotila 15 kg (oma massa 103,7 kg)
Miehet +60v:
1)    Timo Palonen 20 kg (oma massa 60,4 kg)
Toistoleuanveto
Miehet -70 kg:
1)    Juho Reinvall 19 kpl (oma massa 62,3 kg)
Miehet -85 kg:
1)    Simo Nurmi 25 kpl (oma massa 72,7 kg)
2)    Eetu Laamanen 19 kpl (oma massa 75,2 kg)
Miehet -100 kg:
1)    Kai Kolho 10 kpl (oma massa 90,6 kg)
Miehet -115 kg:
1)    Lauri Ojanperä 11 kpl (oma massa 103,0 kg)

OLL, Valo ja AYY: Seis istumiselle korkeakouluissa

09.10.2013 // 11:15

Opiskelijoiden liikuntaliitto (OLL), Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio (Valo) sekä Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) ovat huolissaan suomalaisista korkeakouluista, joiden toimintakulttuuri ja -ympäristö altistavat opiskelijoita pitkäkestoiseen ja yhtäjaksoiseen istumiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisun “Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010” mukaan 25-64 -vuotiaat suomalaiset istuvat keskimäärin yli 7 tuntia päivässä, mikä on uusimpien tutkimusten mukaan todettu terveydelle haitalliseksi. Eniten istuvat nuoret miehet. Passiivinen istuminen heikentää kehon aineenvaihduntaa, altistaa tuki- ja liikuntaelimistön vaivoille sekä kasvattaa riskiä moniin elintapasairauksiin.

Istumisella on myös terveyshaittoja, joihin voi vaikuttaa ainoastaan päivittäistä istumisaikaa vähentämällä.
OLL, Valo ja AYY muistuttavat, että päivittäistä istumista on mahdollista vähentää jo pienilläkin toimilla: esimerkiksi luentoja ja kokouksia tauottamalla voi kannustaa opiskelijoita ja henkilökuntaa liikkumaan enemmän päivän aikana.

“Liiallisen istumisen välttäminen ja arkiaktiivisuuden sisällyttäminen luontevaksi osaksi elämää tuovat vireyttä opiskelupäivään ja rakentavat pohjan tuleville työvuosille. Sama koskee varsinaista liikunnan harrastamista”, huomauttavat Valon työyhteisöliikunnan asiantuntijat Matleena Livson ja Satu Ålgars.

”Korkeakoulun henkilökunta voi omalla esimerkillään olla luomassa parempaa opiskeluympäristöä ja lisätä samalla omaa työhyvinvointiaan.”

”Riittävien liikuntapalveluiden lisäksi korkeakoulujen tulisi järjestää opetus siten, että opiskelijoiden olisi mahdollista istua vähemmän”, linjaavat OLL:n varapuheenjohtaja Jyrki Eriksson sekä AYY:n hallituksen liikuntavastaava Laura Euro.

”Taukojumpat, säädettävät työpisteet sekä istumiseen vähentämiseen kannustavat opetusmenetelmät ja tilaratkaisut olisivat panostus suomalaiselle kansanterveydelle.”

Istumisen vähentämisestä saadut hyödyt ovat erityisen merkityksellisiä yksilöille. Parhaimmillaan vaikutukset ulottuvat kuitenkin myös julkiseen talouteen ja työllisyyteen, kun ihmiset pysyvät terveinä läpi työuran. OLL, Valo ja AYY toivovat, että korkeakoulut ottaisivat toiminnassaan huomioon jatkuvan istumisen haitallisuuden ja kiinnittäisivät erityistä huomiota erilaisiin tilaratkaisuihin, opetuksen tauottamiseen ja säädettäviin työpisteisiin.
Jyrki Eriksson, OLL:n varapuheenjohtaja
Matleena Livson ja Satu Ålgars, Valon työyhteisöliikunnan asiantuntijat
Piia Kuosmanen, AYY:n hallituksen puheenjohtaja
Lisätietoja:
OLL:n varapuheenjohtaja Jyrki Eriksson, jyrki.eriksson@oll.fi, 044 7800 215

Valon työyhteisöliikunnan asiantuntijat Matleena Livson, matleena.livson@valo.fi tai 040 7702 924 sekä Satu Ålgars, satu.algars@valo.fi tai 050 5831 696

AYY:n hallituksen liikuntavastaava, Laura Euro, laura.euro@ayy.fi, 050 5209 429

Lähde:
Husu, P. Paronen, O. ja Vasankari T. 2011. Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010. Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset. Opetus ja kulttuuriministeriö 2011:15. Viitattu 2.10. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM15.pdf?lang=fi

Hae OLL:n hallitukseen vuodelle 2014!

08.10.2013 // 16:21

OLL:n vuoden 2014 hallitus valitaan liittokokouksessa 14.-15.11.2013. Viime vuosien tapaan OLL on koonnut informaatiota hallituksessa toimimisesta, jotta päätös ehdolle asettumisesta helpottuisi. Lue alla oleva kokonaisuus ja ilmoita ehdokkuudestasi!

Tässä tietoa hallitusehdokuutta miettiville: 2013_tietopaketti_ehdokkaille

Lisätiedot:

Teemu Myllärinen, 0447800211, teemu.myllarinen@oll.fi

Vesa-Ville Väänänen, 0447800216, vesa-ville.vaananen@oll.fi

Jyrki Eriksson, 0447800215, jyrki.eriksson@oll.fi

Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemusten liikuntapalveluosiot arvioitava huolellisesti

08.10.2013 // 09:37

Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) ry vaatii, että Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Valtioneuvosto arvioivat uudistuvien ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset huolellisesti myös liikuntapalveluita koskevien kohtien osalta.[1]

 

”OLL on iloinen, että syksyn toimilupahakemusasiakirjojen valmistelun aikana on liikunta-asioista kuulunut usealta ammattikorkeakoulupaikkakunnalta hyviä uutisia. Toimilupahakemuksen liikuntaosioita on rakennettu hyvässä hengessä hakijatahon, nykyisen ammattikorkeakoulun ja opiskelijakunnan yhteistyönä. Esimerkiksi Karelia-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu ovat tehneet päätökset nostaa yhteisönsä liikuntapalvelut vähintään korkeakoululiikunnasta annettujen suositusten tasolle.  OLL kiittää näistä päätöksistä!”, toteaa Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Teemu Myllärinen.

Ammattikorkeakoulujen hyvien päätösten lisäksi OLL edellyttää, että Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Valtioneuvosto käsittelevät kaikkien hakijatahojen toimilupahakemusten liikuntapalveluita koskevat osiot tarkasti. Mikäli toimilupahakemuksessa ilmenee liikuntaosioita koskevia puutteita, on hakijatahoa viipymättä pyydettävä täydentämään hakemustaan.

Eduskunnan tahtotilan (ks. alta Sivistysvaliokunnan mietintö asiasta) ja OKM:n ohjeistuksen mukaisesti toimiluvan saamisen edellytyksenä on, että toimilupahakemuksesta käy ilmi, kuinka uudessa ammattikorkeakoulussa liikuntapalvelut nostetaan vähintään korkeakoululiikunnasta annettujen vähimmäissuositusten tasolle. Erityistarkastelussa ovat liikuntapalveluiden rahoitus, tilat ja henkilöstöresurssit.

”Nyt on tärkeintä, että OKM:öön jätetyt toimilupahakemukset myös liikuntapalvelujen osalta käsitellään ja arvioidaan säntillisesti. OLL on ehdottomasti myös valmis tarjoamaan asiantuntija-apua hakemusten liikuntapalveluita käsittelevien kohtien arviointiin. On kaikkien tahojen etu, että uudistuvien ammattikorkeakoulujen liikunta-asiat saadaan kuntoon.”, päättää OLL:n puheenjohtaja Myllärinen.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Teemu Myllärinen, teemu.myllarinen@oll.fi, 044 780 0211

Korkeakoululiikunnan asiantuntija Jussi Ansala, jussi.ansala@oll.fi, 044 780 0214

Eduskunnan Sivistysvaliokunnan mietintö ammattikorkeakoulu-uudistuksesta:

Valiokunta pitääkin erittäin tärkeänä, että tässä uudistuksessa toimilupahakemukseen sisällytettävä opiskelijapalveluiden järjestämistä koskeva selvitys kattaa myös opiskelijoiden liikunta- ja hyvinvointipalvelut. Valiokunta pitää tärkeänä, että selvitys sisältäisi kuvauksen liikuntapalvelujen järjestämisestä vähintään korkeakoululiikunnasta annettujen suositusten tasoisina. Tämä edellytys velvoittaa jokaisen ammattikorkeakoulun järjestämään opiskelijoiden liikuntapalvelut käytännössä toimiviksi.[1] Toimilupahakemusten jättämisen määräaika oli 30.9. ja uusien ammattikorkeakoulujen toimilupien on määrä astua voimaan 1.1.2014.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto avaa haun vuoden 2016 SELL-kisajärjestäjäksi

07.10.2013 // 12:06

SELL-kisat (SELL Student Games) ovat kansainväliset, korkeakouluopiskelijoiden kolmipäiväiset monilajikisat, jotka järjestetään vuorovuosina Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Kisoja on järjestetty v. 1923-1938 ja vuosittain 1998 eteenpäin. Nykyään SELL-kisat keräävät n.1600-1800 osallistujaa ympäri maailmaa. Suurimmat osallistujadelegaatiot ovat järjestäjämaiden korkeakouluista. SELL-kisat on tarkoitettu taitotasosta riippumatta kaikille korkeakouluopiskelijoille. Kisat toimivat Suomen ja Baltian maiden opiskelijoiden tärkeänä kohtaamispaikkana.

Vuonna 2016 on jälleen Suomen vuoro järjestää SELL-kisat. Kisojen järjestäjinä voivat toimia opiskelijakunta ja/tai ylioppilaskunta sekä opiskelijaurheiluseura yhteistyössä OLL:n, korkeakoulun ja kaupungin kanssa. Opiskelijoiden Liikuntaliitto pyytää halukkaita kisajärjestäjiä ilmoittautumaan 07.10.2013-02.05.2014 välisenä aikana.

Liitteenä löytyvät varsinaisen hakukuulutuksen (SELL 2016- järjestäjähakukuulutus) lisäksi SELL-kisojen tärkeimmät toimintaperiaatteet, jotka on päätetty SELL-maiden kokouksessa 2012 (liite1) sekä SELL-kisahakua tukeva, epämuodollinen Check-list (liite2).

SELL-kisojen 2012 loppuraportti on ladattavissa täältä (sivun alalaidassa):
http://www.oll.fi/tapahtumat/sell/

OLL jakaa lisäksi edellisten kisojen materiaalia (esimerkiksi kisakansion, joka sisältää edellisten kisojen kisamanuaaleja, seminaarikutsuja, kisa-aikatauluja jne.) kisojen järjestäjän käyttöön ja auttaa kisojen projektisuunnitelman laatimisessa. Tarkempi erittely kisajärjestäjän ja OLL:n välisestä roolijaosta löytyy varsinaisesta kisahakukuulutuksesta. Halukkaita kisajärjestäjiä pyydetään täyttämään liitteenä löytyvä SELL-kisasuunnitelmarunko (liite3) ja palauttamaan se osoitteeseen oll@oll.fi viimeistään 02.05.2014 klo 16:00. OLL:n hallitus päättää vuoden 2016 SELL-kisojen järjestäjästä toukokuun 2014 alkupuolella.

Kaikissa kisahakuun ja yleisesti SELL-kisoihin liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä OLL:oon:

Kunnioittaen,

Jyrki Eriksson                                                                           Jenny Söderman
Varapuheenjohtaja                                                                 Palvelukoordinaattori
+358 44 7800 215                                                                  +358 44 7800 217
jyrki.eriksson@oll.fi                                                                jenny.soderman@oll.fi

Ylimääräinen liittokokous pidetty – talviuniversiadien hakuprosessi saa jatkua

04.10.2013 // 14:07

Opiskelijoiden Liikuntaliitto piti ylimääräisen liittokokouksensa 4.10. Helsingissä. Kokouksen aiheena oli talviuniversiadien hiihtolajien hakeminen Lahteen vuodelle 2015. Liittokokous päätti jatkaa hakuprosessia aktiivisen keskustelun jälkeen äänin 63-54. Lisäksi yksi ääni hylättiin.

Liittokokouksessa universiadihanketta esitteli OLL:n opiskelijahuippu-urheilun koordinaattori Jukka Tirri. Lisäksi asiantuntijapuheenvuoron piti opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Hannu Tolonen. Kokouksen puheenjohtajana toimi Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen.

”Kiitän vilkkaasta, hyvätasoisesta ja asiassa pysyvästä keskustelusta”, Pöyhönen kommentoi liittokokoustunnelmaa.

OLL:n puheenjohtaja Teemu Myllärinen kiitteli ylimääräiseen liittokokoukseen kerääntyneitä opiskelijaedustajia.

”Projekti on tullut käsiimme yllättäen ja asiaa on valmisteltu kiireellisenä ja suuren paineen alla. Mielestäni pystyimme tarjoamaan kaiken mahdollisen olemassa olleen tiedon päätöksenteon tueksi, ja kiitän siksi liittokokousta nyt tehdystä päätöksestä. Seuraava maaliviiva on OLL:n sääntömääräinen liittokokous marraskuussa”, kertasi Myllärinen katse jo tulevassa.

Opiskelijoiden Liikuntaliiton sääntömääräinen liittokokous pidetään 14.-15.11. Vierumäellä.

 

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Teemu Myllärinen

0447800211

teemu.myllarinen@oll.fi